Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

o. dr hab. Jerzy Brusiło OFMConv

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – adiunkt z habilitacją

Email: jerzy.brusilo@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii Pastoralnej
- Międzywydziałowy Instytut Bioetyki

Dyżur:
Umówienie e-mailowo: jerzy.brusilo@upjp2.edu.pl Semin. nauk. z teol. pastoralnej - bioetyki - ekologii: WSD Franciszkanów, (przez furtę) pok. 002, czwartki od 10.00

Curriculum Vitae:

2016 - 2016 – Habilitacja na podstawie dorobku w obszarze badań "Sacrum i przyroda" oraz monografii: "Teologia praktyczna i ekologia".

2016 – Konsultor Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski

2011 – Wyprawa naukowa do Iranu

2006 – Wyprawa naukowa do Nepalu i Tybetu

2003 – Doktorat na podstawie pracy: "Lekarz u kresu życia ludzkiego w dokumentach świeckich i kościelnych"

1999 – Praca w Komisji Bioetycznej CM UJ

1998 - 1999 – Studia w National Catholic Bioethics Center w Bostonie (USA)

1996 - 2012 – Nominacja Konferencji Episkopatu Polski na Krajowego Duszpasterza Lekarzy Weterynarii

1995 – Rozpoczęcie pracy dydaktycznej PAT

1988 – Obrona magisterium

1980 - 1981 – Studia na Wydziale Lekarskim AM we Wrocławiu

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Teologia praktyczna i ekologia. Wprowadzenie historyczne do idei Sacrum i przyroda, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W trosce o życie. Wybrane dokumenty Stolicy Apostolskiej, Tarnów: Biblos 2012.[więcej informacji]
Evangelium vitae – Most ku przyszłości, Kraków: UPJPII 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dom Pana, XIX Międzynarodowe Seminarium Sacrum i Przyroda, Cracov-Presov: UPJPII 2011.[więcej informacji]
Ogród Pana. XVIII Seminarium Sacrum i Przyroda, Kraków: UPJPII 2010.[więcej informacji]
Historia i przyszłość bioetyki. Tom dedykowany ks. prof. Krzysztofowi Szczygłowi z okazji 80-lecia urodzin, Kraków: PAT 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Lekarz wobec kresu życia ludzkiego – w nauczaniu Kościoła i w dokumentach świeckich, Kraków: PAT 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rekolekcje o wojnie, przemocy i terroryźmie czyli rozważania na marginesie wydarzeń 11 IX 2001 r. i franciszkańskiej modlitwy o pokój, Kraków: Wydawnictwo OO. Franciszkanów Bratni Zew spółka z o.o. 2002.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rekolekcje o końcu świata czyli rozważania na marginesie przełomu tysiącleci i Błogosławieństw Ewangelicznych, Kraków: Wydawnictwo OO. Franciszkanów Bratni Zew spółka z o.o. 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Życie bez bólu. Chrześcijański sens cierpienia a przeciwbólowe działania medycyny, Kraków: Bratni Zew 1996.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Evangelium vitae. Dobra Nowina o życiu ludzkim. Materiały na temat encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae oraz dyskusja panelowa o karze śmierci, Kraków: PAT 1995.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Opieka czy troska o człowieka na granicy życia i śmierci [w:] Człowiek na granicy istnienia. Dyskusje o śmierci mózgowej i innych aspektach umierania: Wydawnictwo WAM 2017, s. 295-332. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duszpasterskie aspekty przyjęcia darów Ducha Świętego [w:] Zeszyt teologiczno-pastoralny. Program duszpasterski Kościoła w Polsce na rok 2017/2018, Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym: Instytut Gość Media 2017, s. 99-111. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problem alkoholu w życiu człowieka i ekologia ludzka [w:] Wspomóc uzależnionych od alkoholu. Refleksja psychologiczno-teologiczna: Uniwersytet Papieski jana Pawła II w Krakowie 2017, s. 416-432. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Główne źródła teologiczne encykliki Laudato sí [w:] Sacrum a príroda. Od Inter sanctos k Laudato sí,: Vydavatel`stvo Prešovskej univerzity 2016, s. 46-58. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kamienie milowe w relacji Magisterium Ecclesiae do ekologii [w:] Środowisko a zdrowie psychiczne człowieka: Szpital Specjalistyczny im. Babińskiego w Krakowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2015, s. 19-34. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bogactwo Boga Stwórcy i ubóstwo człowieka ekologicznego [w:] Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie. Bóg Stwórca: Biblos 2014, s. 429-447. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyka – ekologia – turystyka. Nowy obszar doświadczenia w człowieku, przyrodzie i teologii [w:] Ekoturystyka. XXI Międzynarodowe Seminarium Sacrum i Przyroda, Prešov: Prešovská univerzita v Prešove. Gréckokatolicka teologická fakulta 2013, s. 72-85. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tajemnica świętych obcowania jako dialog z wiecznością [w:] Idea dialogu w myśli Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 139-155. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp redakcji [w:] Śmierć na miarę człowieka: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 5-7. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp redakcji [w:] Evangelium vitae – Most ku przyszłości, Kraków: UPJPII 2011, s. 7-10. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Inspiracje dla bioetyki. Na marginesie dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej „W poszukiwaniu etyki uniwersalnej: Nowe spojrzenie na prawo naturalne” [w:] Evangelium vitae – Most ku przyszłości, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2011, s. 99-118. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kryzys techniki – zagrożeniem natury ludzkiej [w:] Oblicza natury ludzkiej. Studia i rozprawy, Kraków: Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna Ignatianum 2010, s. 487-498. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp redakcji [w:] Historia i przyszłość bioetyki. Tom dedykowany ks. prof. Krzysztofowi Szczygłowi z okazji 80-lecia urodzin, Kraków: PAT 2010, s. 5-9. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Znaczenie dokumentów bioetycznych Kościoła katolickiego [w:] Historia i przyszłość bioetyki. Tom dedykowany ks. prof. Krzysztofowi Szczygłowi z okazji 80-lecia urodzin, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna, Międzywydziałowy Instytut Bioetyki, Wydawnictwo Naukowe PAT 2009, s. 75-93. [więcej informacji]
Chleb jest Dobrem. Na marginesie historii cywilizacji [w:] Prawda, dobro i piękno w naukach rolniczych. Referaty wygłoszone podczas Dni Jana Pawła II w latach 2006-2008, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Rolniczego 2009, s. 71-82. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawda o badaniach i zastosowaniach organizmów modyfikowanych genetycznie w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Prawda, dobro i piękno w naukach rolniczych. Referaty wygłoszone podczas Dni Jana Pawła II w latach 2006-2008, Kraków: Wyd. Uniwersytetu Rolniczego 2009, s. 57-67. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bioetyka źródeł: neolityczne rolnictwo i udomowienie zwierząt u początków ochrony przyrody [w:] O wychowaniu do ochrony przyrody. Warsztatowe materiały edukacyjne AOP 2007/2008, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN 2008, s. 9-27. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Założenia chrześcijańskiej ekologii – aspekt etyczny [w:] Elementy chrześcijańskie w edukacji ekologicznej, Ojców: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie, Ojcowski Park Narodowy 2008, s. 37-50. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Żywność modyfikowana genetycznie – ocena etyczna globalnego eksperymentu [w:] Zrównoważone rolnictwo a bezpieczna żywność, Kraków: Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, Wydawnictwo Naukowe PTTŻ 2008, s. 93-101. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie [w:] Wartość (nie)chcianego życia. Status antropologiczny płodów i noworodków anencefalicznych, Kraków: PAT 2008, s. 5-7. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ruch Ekologiczny św. Franciszka z Asyżu (REFA). Nowoczesny i ewangeliczny przykład troski o życie przyrody [w:] Otoczmy troską życie. Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program Duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006-2010 (rok 2008/2009), Poznań: Wydawnictwo Św. Wojciecha 2008, s. 340-346. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Otoczmy troską życie przyrody, roślin i zwierząt. Ekologiczny aspekt Programu Duszpasterskiego [w:] Otoczmy troską życie. Kościół niosący Ewangelię nadziei. Program Duszpasterski Kościoła w Polsce na lata 2006-2010 (rok 2008/2009), Poznań: Wydawnictwo Św. Wojciecha 2008, s. 257-277. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przyroda w antropologii i teologii Jana Pawła II [w:] Przyroda, geografia, turystyka w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ 2007, s. 47-64. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Badania kliniczne (eksperymenty medyczne) w kontekście wartości personalistycznych [w:] Nauka-Etyka-Wiara 2007 NEW `07. Konferencja Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki. Rogów 18-21 października 2007, Warszawa: Ruch Nowego Życia dla Chrześcijańskiego Forum Pracowników Nauki 2007, s. 34-53. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bioetyka źródeł: przyroda, środowisko naturalne człowieka i religia [w:] Integralna ochrona przyrody, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN 2007, s. 433-452. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bioetyka źródeł: ochrona przyrody – zwierząt [w:] Akademia Ochrony Przyrody 2005/2006, Kraków: Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ośrodek Studiów Franciszkańskich WT PAT 2006, s. 151-163. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawo do śmierci. Życie czy wolność? [w:] Etyka wobec współczesnych dylematów, Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego 2006, s. 172-184. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Biotechnologia [w:] Encyklopedia Bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005, s. 62-66. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wegetarianizm [w:] Encyklopedia Bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005, s. 499-502. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Medycyna alternatywna [w:] Encyklopedia Bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005, s. 279-285. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Hipnoza [w:] Encyklopedia Bioetyki. Personalizm chrześcijański. Głos Kościoła, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005, s. 182-187. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ksiądz profesor Krzysztof Szczygieł – Lekarz, bioetyk, założyciel pierwszego w Polsce Instytutu bioetyki [w:] Bioetyka polska, Kraków: PAT 2004, s. 27-43. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Między osobą ludzką a istotą żywą. Antropologia w etyce lekarza weterynarii [w:] Sesja naukowa: Etyka lekarza weterynarii. Materiały z sesji zorganizowanej przez Komisję Etyki i Deontologii Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej 5 VI 2004, Warszawa: Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna – Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna 2004, s. 9-20. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp redakcji [w:] Etyczna ocena legalizacji eutanazji w Holandii, Kraków: PAT 2003, s. 5-6. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Świat zwierząt wobec cywilizacji współczesnej. Zarys antropologii [w:] Zasoby genetyczne zwierząt w Polsce. Materiały 68 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, Kraków: Polskie Towarzystwo Zootechniczne 2003, s. 21-29. [więcej informacji]
Od redakcji [w:] Podstawy i zastosowania bioetyki, Kraków: Papieskiej Akademii Teologicznej 2001, s. 5-5. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bioetyka – szanse i zagrożenia życia ludzkiego wobec rozwoju nauk biomedycznych [w:] O człowieka w człowieku – epokowa rola nauki, sztuki, techniki i kultury w urzeczywistnianiu tego wyzwania, Opole: Uniwersytet Opolski 2000, s. 105-111. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp redakcji [w:] Wybrane zagadnienia etyczne z genetyki medycznej, Kraków: Papieskiej Akademii Teologicznej 1998, s. 5-6. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyczna ocena niekonwencjonalnego uzdrawiania [w:] Sekty, sekty... z cyklu „W poszukiwaniu prawdy, Kielce: Jedność 1997, s. 63-79. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Od redakcji [w:] Imię własne człowieka, Kraków: Papieskiej Akademii Teologicznej 1996, s. 7-8. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp redakcji [w:] Evangelium vitae. Dobra Nowina o życiu ludzkim. Materiały na temat encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae oraz dyskusja panelowa o karze śmierci, Kraków: Bratni Zew 1995, s. 5-6. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Bogactwo Boga Stwórcy i ubóstwo człowieka ekologicznego. Nauczanie Kościoła i troska papieża Franciszka o wspólny dom [w:] Ateneum Kaplańskie 2017, s. 16-33. [więcej informacji]
Arka Noego jako teologicznomoralny archetyp zmagań człowieka z przyrodą i zmianami klimatycznymi [w:] Teologia i Moralność 2016, s. 29-45. [więcej informacji]
Historia Kaina i Abla jako archetyp współczesnego eksperymentu człowieka z technologią i kulturą [w:] Episteme: czasopismo naukowo-kulturalne, 20/2013 t. I 2013, s. 3-15. [więcej informacji]
Etyka personalistyczna wobec wyzwań toksykologii klinicznej [w:] Przegląd Lekarski, 68/8 2011, s. 405-409. [więcej informacji]
Cierpienie człowieka jako konstytutywny element natury ludzkiej. Przyczynek do antropologii personalistycznej [w:] Medycyna Praktyczna, 6/2007 2007, s. 1-4. [więcej informacji]
Wielkie religie świata wobec roślin i ich modyfikacji [w:] Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 532 2007, s. 11-32. [więcej informacji]
Zwierzę – człowiek – lekarz weterynarii. Część II. Antropologiczne manowce pojmowania dobrostanu zwierząt [w:] Życie Weterynaryjne, 81(1) 2006, s. 68-71. [więcej informacji]
Zwierzę – człowiek – lekarz weterynarii. Część III. Próba personalistycznej zmiany relacji człowiek-zwierzę [w:] Życie Weterynaryjne, 81(3) 2006, s. 206-209. [więcej informacji]
Antropologiczny kontekst badania klinicznego w prawie unijnym i znowelizowanym prawie polskim [w:] Advances in Clinical and Experimental Medicine, 14, 5 2005, s. 1095-1104. [więcej informacji]
Palenie tytoniu – antropologiczne ujęcie ludzkich uzależnień [w:] Przegląd Lekarski, 10/62 2005, s. 947-953. [więcej informacji]
Zwierzę – człowiek – lekarz weterynarii. Część I. Biblijno-antropologiczne podstawy pojmowania dobrostanu zwierząt [w:] Życie Weterynaryjne, 80(12) 2005, s. 783-786. [więcej informacji]
Godność lekarza toksykologa na tle etosu lekarskiego [w:] Przegląd Lekarski, 4/61 2004, s. 209-212. [więcej informacji]
Franciszkanie wobec nauk przyrodniczych. Uzasadnienie postulatu formacji ekoetycznej [w:] W Nurcie Franciszkańskim, 12 (2003) 2003, s. 365-377. [więcej informacji]
Autonomia jako dobro pacjenta we współczesnej praktyce medycznej [w:] Sympozjum – periodyk naukowy, 1 (9) 2002, s. 65-77. [więcej informacji]
Tendencje „cywilizacji śmierci” w społeczeństwie pluralistycznym [w:] Annales Academiae Medicae Silensiensis - Opieka zdrowotna wobec procesu transformacji społecznej, 34 (2002) 2002, s. 19-28. [więcej informacji]
Niektóre problemy bioetyki na tle encykliki „Veritatis splendor” [w:] W Nurcie Franciszkańskim, 4 1995, s. 76-85. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Teologiczne podstawy eksperymentu w medycynie; [nr projektu:] 212002