Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – profesor zwyczajny

Email: tadeusz.borutka@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Socjologii Rodziny - Kierownik katedry

Dyżur:
środa godz. 9.45 - 10.30 ul. Kanonicza 9 - szkoła doktorska środa godz. 12.00 - 13.00 ul. Bernardyńska 3, p. 113

Pełnione funkcje:

Wydział Nauk Społecznych - Kierownik dyscypliny nauki socjologiczne

Curriculum Vitae:

2012 - 2012 – Odznaczony po raz wtóry Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta RP

2009 – Powołany przez rektora Uniwersytetu Papieskiego Jan Pawła II w Krakowie do Fundacji im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i został jej wiceprzewodniczącym.

2008 – Należy do Rady Wydziału nowo powstałego Wydziału Nauk Społecznych na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

2008 – Kurs językowy w Marcietelli (j. włoski).

2007 – Kurs językowy w Londynie (j. angielski).

2007 – Powierzono stanowisko profesora zwyczajnego w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

2006 – Współorganizował I Kongres Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej (22 maja 2006 r.).

2005 – Przewodniczący Komitetu Obchodów 10. lecia Pielgrzymki Jana Pawła II do Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

2002 – Stypendium naukowe w Londynie

2002 – Nadano tytuł naukowy profesora nauk teologicznych.

2001 – Powołany do Prymasowskiego Komitetu ds. Organizacji Akcji Katolickiej w Polsce. Ponadto należał do Komitetu Organizacyjnego przygotowującego I Krajowy Kongres Akcji Katolickiej w Poznaniu (23-25 listopada 2001).

2000 – Prowadzi wykłady na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, gdzie jest kierownikiem Katedry Socjologii Religii, a od 2002 r. opiekunem Sekcji Teologii Praktycznej.

2000 – Stanowisko profesora nadzwyczajnego na Wydziale Teologicznym w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

2000 – Wykłady w Instytucie Teologii Rodziny UPJPII a także w Podyplomowym Studium Dziennikarskim UPJPII w Krakowie.

2000 – Wykłady na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej.

1999 – Kurs językowy w Londynie (j. angielski).

1998 – Kurs językowy w Londynie (j. angielski).

1998 – Mianowany docentem na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej.

1998 – Mianowany kierownikiem katedry Socjologii Religii na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie.

1997 – Kurs językowy w Londynie (j. angielski).

1996 – Redaktorem pierwszego tomu Sosnowieckich Studiów Teologicznych, redaktor naczelny Bielsko-Żywieckich Studiów Teologicznych.

1995 – Wiceprezes Bielskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki, a także członek Kapituły Nagrody Starosty Bielskiego im. Ks. J. Londzina (trzy kadencje). Ponadto należy do Komitetu Założycielskiego Stowarzyszenia Instytutu Południowego w Bielsku-Białej.

1995 – Asystent diecezjalny Akcji Katolickiej, należy do Krajowej Rady Akcji Katolickiej w Warszawie.

1995 – Głównym zainteresowaniem jest nauczanie społeczne papieża Jana Pawła II oraz jego poprzedników.

1995 – Interesuje się problematyką stowarzyszeń katolickich, szczególnie Akcją Katolicką.

1995 – Jest promotorem dwóch doktoratów, 7 licencjatów oraz 105 magisteriów. Recenzował 4 habilitacje, 10 doktoratów, 12 prac licencjackich, 130 magisterskich oraz dwie książki.

1995 – Prezes Polskiego Towarzystwa Teologicznego Oddział w Bielsku-Białej oraz członek Towarzystwa „Evangelium vitae” w Bielsku-Białej.

1995 – Współorganizował specjalizację Edukacji religijnej na filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie oraz był członkiem Komitetu przygotowującego materiały związane ze zorganizowaniem i powołaniem do istnienia Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

1995 – Jest kierownikiem Podyplomowych Studiów Katechetyczno-Pedagogicznych UPJPII Krakowie prowadzonych w Bielsku-Białej, a także Podyplowych Studiów Wychowania Prorodzinnego UPJPII w Bielsku-Białej.

1994 – Habilitacja na podstawie dorobku naukowego i książki pt. Nauczanie społeczne papieża Jana Pawła II.

1994 – Organizator i dyrektor Instytutu Teologicznego im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej.

1994 – Jestem kapelanem Duszpasterstwa Prawników, Katolickiego Stowarzyszenia Oświatowego w Bielsku-Białej, Duszpasterstwa Samorządowców, opiekunem Diecezjalnego Zespołu ds. Duszpasterstwa bezrobotnych.

1992 - 1993 – Zajęcia w Seminarium Sosnowieckim (1992-1993).

1992 - 1994 – Pierwszy rektor Sosnowieckiego Seminarium Duchownego w Krakowie.

1990 - 1993 – Prowadził zajęcia na Uniwersytecie Śląskim, filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, w Filii Uniwersytetu Lubelskiego w Katowicach, na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

1988 – Doktorat na podstawie rozprawy pt. Nauka Kościoła o pokoju w posoborowym XX-leciu.

1988 – Kurs językowy na Uniwersytecie w Perugii (język włoski).

1987 – Kurs językowy na Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie (język włoski).

1985 - 1999 – Włącza się systematycznie w okresie wakacyjnym w pracę duszpasterską w Lozannie, w Szwajcarii.

1984 - 1992 – Praca w duszpasterstwie akademickim Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu.

1983 – Licencjat na podstawie rozprawy pt. Kościół wobec rozwiedzionych żyjących w powtórnym związku małżeńskie cywilnym w świetle posoborowej literatury teologicznej.

1981 - 1984 – Praca duszpasterska w parafii Sosnowiec-Maczki

1979 - 1981 – Praca duszpasterska w parafii w Działoszynie.

1979 – Ukończenie studiów teologicznych. Praca magisterska pt. Pawłowe rozumienie wyzwolenia zawarte w Listach do Rzymian i do Galatów a współczesna teologia wyzwolenia. Święcenia kapłańskie.

1976 – Kurs języka francuskiego na Uniwersytecie we Fryburgu w Szwajcarii

1972 - 1979 – Studia w Częstochowskim Seminarium Duchownym w Krakowie. Dwuletnia, zasadnicza służba wojskowa w jednostce kleryckiej w Bartoszycach.

Działalność pozanaukowa:

2015 - 2015 – Udział w programie TV Trwam w dyskusji na temat uchodźców w Europie

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Humanizacja współczesnych społeczeństw poprzez dialog wiary z kulturą: Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej 2020.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Akcja Katolicka wyzwaniem apostolskim i szansą dla Kościoła we współczesnym świecie. Studium z socjologii religii: Oficyna Wydawnicza IMPULS 2020.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Droga Krzyżowa dla zrzeszonych w Akcji Katolickiej, Kraków: Wydawnictwo Scriptum 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Polityka służbą społeczną wzorowaną na przykładzie Roberta Schumana, Warszawa: Kancelaria Senacka 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Modlitwa różańcowa dla zrzeszonych w Akcji Katolickiej: Wydawnictwo Scriptum 2019.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Koziańscy kapłani. Wielkość życia i posłannictwa proboszczów pracujących w koziańskim kościele i rodaków pochodzących z parafii pw. św. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza, Kraków-Kozy: Wydawnictwo Scriptum 2018.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzina fundamentem społeczeństwa. Aspekt społeczno-prawny, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Jana Pawła II w Krakowie 2017.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Idźcie i głoście. Akcja Katolicka szkoła świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2017 r: Warszawa 2016.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nowe życie w Chrystusie: Warszawa 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2015: Warszawa 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzina silna Bogiem. Teologiczno-duszpasterska refleksja na temat rodziny, Kraków: . 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wierzę w Syna Bożego. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2014 r., Warszawa: Wydawnictwo Scriptum 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
In aedificationem Corporis Christi. W 50-lecie święceń prezbiteratu Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego Pierwszego Pasterza Diecezji Bielsko-Żywieckiej, Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wkład kulturowy błogosławionego Jana Pawła II w rozwój współczesnej cywilizacji, Kraków: Wydawnictwo "Czuwajmy" 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zarys socjologii religii, Kraków: Wydawnictwo "Czuwajmy" 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Być solą ziemi”. Akcja Katolicka w służbie Kościoła. Materiały formacyjne na 2013 r., Warszawa: Wydawnictwo Scriptum 2012.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Świat Boga – świat człowieka. Rozważania filozoficzno-teologiczne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJP2 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół naszym domem. Akcja Katolicka w służbie Kościoła. Materiały formacyjne na 2012 r., Warszawa: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2011.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W życiu i śmierci Totus Tuus. Sylwetka duchowa, działalność pastoralna i dorobek intelektualny papieża Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy" 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
We wspólnocie z Bogiem. Akcja Katolicka w służbie wspólnoty z Bogiem. Materiały formacyjne na 2011 r., Warszawa: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bądźmy świadkami miłości. Akcja Katolicka w służbie miłości, Materiały formacyjne na 2010 rok., Kraków: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Przez Słowo – w słowach – o słowach, Bielsko-Biała: WN ATH 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
W prostocie prawdy, w pokorze miłości. Studia i materiały dedykowane ks. prof. zw. dr hab. Janowi Walowi., Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy” 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Refleksja nad kapłaństwem w świetle nauczania Kościoła, Kraków: Wydawnictwo WAM 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Gdy u Panienki zegniesz kolana”. Dzieje kultu Matki Bożej Różańcowej w Kozach, Kraków: Wydawnictwo "Czuwajmy" 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Akcjo Katolicka nie lękaj się należysz do Kościoła i mieszkasz w sercu Boga. Homilie, artykuły i wywiady, Kraków: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Otoczmy troską życie. Akcja Katolicka w służbie życiu, Materiały formacyjne na 2009 rok., Kraków: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Społeczne nauczanie Kościoła – teoria i zastosowanie. Podręcznik dla studentów teologii, Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy" 2008.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tylko Chrystus zaspokaja nasze pragnienie prawdy, piękna i szczęścia. Kazania i przemówienia, Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy” 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Z waszą ziemią związany byłem od dzieciństwa…. Związki rodzinne, turystyczne i pastoralne z diecezją bielsko-żywiecką, Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy” 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Być człowiekiem sumienia. Przemówienia wygłoszone podczas pielgrzymki do diecezji i inne teksty papieża, Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bądźmy uczniami Chrystusa. Akcja Katolicka szkołą świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2008 rok., Bielsko-Biała - Kraków: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zadania i perspektywy rozwoju Akcji Katolickiej. Materiały ze spotkania formacyjnego Akcji Katolickiej w Warszawie 10-11 lutego 2007 r., Bielsko-Biała - Kraków: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Akcja Katolicka. Wprowadzenie kandydatów w podstawowe zagadnienia., Bielsko-Biała - Kraków: Wydawnictwo Akcji Katolickiej 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Życzę błogosławieństwa Bożego we wszystkim i dla wszystkich. Protokoły powizytacyjne i inne dokumenty, Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy” 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Być dzisiaj kapłanem na wzór Jezusa Najwyższego Kapłana. Rozważania rekolekcyjne dla kapłanów, Kraków: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Akcja Katolicka szkołą wiary i apostolstwa. Materiały pierwszego Kongresu Akcji Katolickiej w Bielsku-Białej oraz wybrane wypowiedzi Kościoła na jej temat., Bielsko-Biała: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Spowiednik wobec problemów społecznych, Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy” 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Musicie być mocni w wierze…. Przesłanie Papieża Jana Pawła II do człowieka współczesnego., Bielsko-Biała: Wydawnictwo „Czuwajmy”, 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Socjologia rodziny. Skrypt dla studentów teologii rodziny., Kraków: WN PAT 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Socjologia religii. Skrypt dla studentów teologii., Kraków: WN PAT 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katolicka nauka społeczna, Częstochowa: Wydawnictwo „Czuwajmy" 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Społeczne nauczanie Kościoła – teoria i zastosowanie. Podręcznik dla studentów teologii, Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wczoraj – dziś – jutro Akcji Katolickiej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Orędzie o Bożym Miłosierdziu zarzewiem nowej cywilizacji miłości, Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy” 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mieć serce, uczucia i zainteresowania skupione na Jezusie. Konferencje i rozważania dla kapłanów i kleryków, Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy” 2003.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrześcijańskie wychowanie do pokoju, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawa osoby ludzkiej podstawą życia społecznego w świetle nauczania Kościoła, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ks. Władysław Sieczka – kapłan na miarę swoich czasów, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej 2000.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katolicka nauka społeczna, Częstochowa: Wydawnictwo „Czuwajmy” 1999.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Z dziejów parafii Świętych Szymona i Judy w Kozach, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława Archidiecezji Krakowskiej 1998.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Diecezja Bielsko-Żywiecka 1992-1997, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej 1997.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wizja katolicyzmu polskiego w świetle pielgrzymek papieskich do Polski, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej 1997.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zadania społeczne laikatu, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej 1996.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dziecko uśmiechem nieba na ziemi. Nauczanie Jana Pawła II o godności i prawach dziecka, Kraków: Wydawnictwo UNUM 1995.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Godność i posłannictwo kobiety, Kraków: Wydawnictwo UNUM 1995.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nauczanie społeczne w encyklikach od Leona XIII do Jana Pawła II, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej 1995.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jan Paweł II o kapłaństwie i życiu braterskim we wspólnocie zakonnej, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej 1995.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nauczanie społeczne papieża Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 1994.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problematyka moralno-społeczna nauczania Jana Pawła II (zagadnienia wybrane), Kraków: WN Kraków 1994.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Cywilizacja miłości, Kraków: Wydawnictwo UNUM 1994.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół wobec rozwiedzionych cywilnie zaślubionych, Bielsko-Biała 1994: WN Bielsko-Biała 1994.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nauczanie społeczne Kościoła o pokoju. Od Piusa XII do Jana Pawła II, Kraków: Seminarium Duchowne Diecezji Sosnowieckiej 1993.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pokój w nauczaniu Jana Pawła II (1978-1989), Sosnowiec: Wydawnictwo Św. Jacka w Katowicach 1991.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Problematyka migrantów i uchodźców w świetle społecznego nauczania Kościoła w kontekście rynku pracy [w:] Rozwój publicznych służb zatrudnienia. Stulecie 1919 – 2019: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2019, s. 201-223. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nierozerwalny związek Eucharystii w kapłaństwem [w:] Wielka tajemnica wiary. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2020 r: Akcja Katolicka 2019, s. 81-105. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] Wielka tajemnica wiary. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2020 r: Akcja Katolicka 2019, s. 23-28. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Eucharystia sakramentem miłości – umycie nóg w czasie ostatniej wieczerzy [w:] Wielka tajemnica wiary. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2020 r.: Akcja Katolicka 2019, s. 55-79. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duch Święty źródłem wielkoduszności w relacjach społecznych, W mocy Bożego Ducha, Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. [w:] Materiały formacyjne na 2019 r.: Akcja Katolicka 2018, s. 103-127. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problematyka migrantów i uchodźców w świetle społecznego nauczania Kościoła w kontekście rynku pracy [w:] Rozwój publicznych służb zatrudnienia. Stulecie 1919 – 2019: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 2018, s. 201-223. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Radość życia w Duchu Świętym, W mocy Bożego Ducha, Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. [w:] Materiały formacyjne na 2019 r.: Akcja Katolicka 2018, s. 45-71. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mężne wyznawanie wiary w Duchu Świętym, Otrzymaliście w darze Ducha Świętego (Dz 2,38). Akcja Katolicka szkołą wiary i apostolstwa. [w:] Materiały formacyjne na 2018 r.: Akcja Katolicka 2017, s. 213-232. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duch Święty udoskonala umiarkowanie przez dar bojaźni Bożej, Otrzymaliście w darze Ducha Świętego (Dz 2,38). Akcja Katolicka szkołą wiary i apostolstwa [w:] Materiały formacyjne na 2018 r.: Akcja Katolicka 2017, s. 193-212. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ogólne tendencje zmian społecznych w obszarze funkcjonowania współczesnych rodzin polskich [w:] Rodzina fundamentem społeczeństwa. Aspekt społeczno-prawny: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Jana Pawła II w Krakowie 2017, s. 51-95. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pojednanie z Bogiem i ze społecznością ludzką [w:] Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię”. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2015 2015.[więcej informacji]
Słowo wstępne [w:] „Nowe życie w Chrystusie”. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2016 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Praca służbą Bogu i ludziom [w:] „Nowe życie w Chrystusie”. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2016 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Cywilizacyjne priorytety apostolatu indywidualnego i społecznego chrześcijan [w:] „Nowe życie w Chrystusie”. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2016 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ksiądz Profesor Henryk Skorowski – człowiek o wielkim sercu, niepospolitych talentach naukowych, ofiarnej służby i przyjaźni. [w:] w 65-tą rocznicę urodzin. w: Być człowiekiem stąd. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Henrykowi Skorowskiemu w 65. rocznicę urodzin 2014.[więcej informacji]
Z działalności naukowej w Diecezji Bielsko-Żywieckiej [w:] In aedificationem Corporis Christi. W 50-lecie święceń prezbiteratu Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego pierwszego Pasterza Diecezj Bielsko-Żywieckiej, Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy 2013, s. 599-613. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kaznodziejstwo pierwszego Biskupa Bielsko-Żywieckiego Tadeusza Rakoczego w pięćdziesiątą rocznicę przyjęcia święceń kapłańskich [w:] In aedificationem Corporis Christi. W 50-lecie święceń prezbiteratu Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego pierwszego Pasterza Diecezj Bielsko-Żywieckiej, Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy 2013, s. 489-506. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Najważniejsze zagadnienia duszpasterskie i apostolskie zawarte w listach i komunikatach Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego – pierwszego Ordynariusza Diecezji Bielsko-Żywieckiej [w:] In aedificationem Corporis Christi. W 50-lecie święceń prezbiteratu Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego pierwszego Pasterza Diecezj Bielsko-Żywieckiej, Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy 2013, s. 507-532. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zasługi Ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego w organizacji i w czasie pielgrzymki Jana Pawła II do Diecezji Bielsko-Żywieckiej 22 maja 1995 roku [w:] In aedificationem Corporis Christi. W 50-lecie święceń prezbiteratu Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego pierwszego Pasterza Diecezj Bielsko-Żywieckiej, Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy 2013, s. 313-333. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Środowisko rodzinne i parafialne Księdza Tadeusza Rakoczego pierwszego Biskupa Bielsko-Żywieckiego [w:] In aedificationem Corporis Christi. W 50-lecie święceń prezbiteratu Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego pierwszego Pasterza Diecezj Bielsko-Żywieckiej, Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy 2013, s. 255-275. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Apostolat świeckich w pasterskiej posłudze Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego [w:] In aedificationem Corporis Christi. W 50-lecie święceń prezbiteratu Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego pierwszego Pasterza Diecezj Bielsko-Żywieckiej, Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy 2013, s. 423-439. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pasterska troska Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego o środowisko akademickie w Diecezji Bielsko-Żywieckiej [w:] In aedificationem Corporis Christi. W 50-lecie święceń prezbiteratu Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego pierwszego Pasterza Diecezj Bielsko-Żywieckiej, Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy 2013, s. 457-473. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wyzwolenie, które przynosi Chrystus, i wolność dzieci Bożych [w:] Wierzę w Syna Bożego. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2014 r., Warszawa: Wydawnictwo Scriptum 2013, s. 225-244. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Troska Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego o rozwój życia naukowego ludzi świeckich w Diecezji Bielsko-Żywieckiej [w:] In aedificationem Corporis Christi. W 50-lecie święceń prezbiteratu Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego pierwszego Pasterza Diecezj Bielsko-Żywieckiej, Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy 2013, s. 615-632. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powołanie do życia Diecezji Bielsko-Żywieckiej i najważniejsze decyzje jej Biskupa [w:] In aedificationem Corporis Christi. W 50-lecie święceń prezbiteratu Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego pierwszego Pasterza Diecezj Bielsko-Żywieckiej, Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy 2013, s. 291-311. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Formacja kapłanów [w:] In aedificationem Corporis Christi. W 50-lecie święceń prezbiteratu Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego pierwszego Pasterza Diecezj Bielsko-Żywieckiej, Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy 2013, s. 391-406. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp do materiałów formacyjnych [w:] Wierzę w Syna Bożego. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa, Materiały formacyjne na 2014 r., Warszawa: Wydawnictwo Scriptum 2013, s. 15-19. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duszpasterstwo społeczne na rzecz poszanowania praw osoby ludzkiej [w:] W trosce o teologię pastoralna i duszpasterstwo. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. dra hab. Ryszarda Kamińskiego, Lublin: WN KUL 2013, s. 123-136. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp do monografii [w:] In aedificationem Corporis Christi. W 50-lecie święceń prezbiteratu Księdza Biskupa Tadeusza Rakoczego pierwszego Pasterza Diecezj Bielsko-Żywieckiej, Kraków: Wydawnictwo Czuwajmy 2013, s. 7-10. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrystus wobec grzeszników [w:] Wierzę w Syna Bożego. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2014 r., Warszawa: Wydawnictwo Scriptum 2013, s. 89-108. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Święta Bożego Narodzenia – znaczenie, wymiar, sens [w:] "Zaczytani". Tom Jubileuszowy dla Profesor Anny Węgrzyniak, Bielsko-Biała: Wydawnictwo Naukowe ATH 2012, s. 23-34. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prymat pracy ludzkiej przed kapitałem [w:] „Być solą ziemi”. Akcja Katolicka w służbie Kościoła. Materiały formacyjne na 2013r., Warszawa: Wydawnictwo Scriptum 2012, s. 173-188. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrześcijańskie wychowanie do pokoju [w:] „Być solą ziemi”. Akcja Katolicka w służbie Kościoła. Materiały formacyjne na 2013r., Warszawa: Wydawnictwo Scriptum 2012, s. 147-172. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] Kościół naszym domem. Akcja Katolicka w służbie Kościoła. Materiały formacyjne na 2012 r, Warszawa: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2011, s. 15-21. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Sakrament chrztu św. włączeniem w życie Kościoła [w:] Kościół naszym domem. Akcja Katolicka w służbie Kościoła. Materiały formacyjne na 2012 r., Warszawa: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2011, s. 23-40. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aktualność przesłania papieża Jana Pawła II na temat Dekalogu [w:] Wielopłaszczyznowe wsparcie człowieka we współczesnej pedagogii. Księga jubileuszowa dedykowana księdzu biskupowi Antoniemu Długoszowi, Kraków: WAM 2011, s. 157-179. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
„Apostolskość” i misja Kościoła [w:] Kościół naszym domem. Akcja Katolicka w służbie Kościoła. Materiały formacyjne na 2012 r, Warszawa: Wydawnictwo „scriptum” Tomasz Sekunda 2011, s. 171-187. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Akcja Katolicka wobec swojej historii i zadań współczesności. W steną rocznicę encykliki Piusa X „Il fermo proposto [w:] Kościół naszym domem - Diecezja rodziną. Ożywieni miłością służmy sobie wzajemnie. Pomoce duszpasterskie cz. VI, Wrocław: Wydawnictwo PWT i WDKMW 2011, s. 348-379. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Akcja Katolicka szkołą komunii z Bogiem. Realizacja tego postulatu dziś i jutro [w:] Kościół naszym domem - Diecezja rodziną. Ożywieni miłością służmy sobie wzajemnie. Pomoce duszpasterskie cz. VI, Wrocław: Wydawnictwo PWT i WDKMW 2011, s. 380-401. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Życie i działalność ks. infułata Emila Mroczka w osiemdziesiąta rocznicę jego urodzin [w:] 60 Lat kapłaństwa ks. Emila Mroczka, Bielsko-Biała: . 2011, s. 5-8. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aktualne zadania Akcji Katolickiej w Polsce. W dziesięciolecie istnienia Stowarzyszenia [w:] Kościół naszym domem- Diecezja rodziną. Ożywieni miłością służmy sobie wzajemnie. Pomoce duszpasterskie cz. VI, Wrocław: Wydawnictwo PWT i WDKMW 2011, s. 135-170. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zadania świeckich w porządku doczesnym [w:] Kościół naszym domem - Diecezja rodziną. Ożywieni miłością służmy sobie wzajemnie. Pomoce duszpasterskie cz. VI, Wrocław: Wydawnictwo PWT i WDKMW 2011, s. 171-187. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Akcja Katolicka szkołą komunii z Bogiem [w:] W komunii z Bogiem, Poznań: Biblioteka DIAK Poznań 2010, s. 103-122. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Świadectwo o śp. ks. prałacie dr. Brunonie Magocie [w:] Przypadek ks. Brunona Magotta. Studium źródłoznawcze dokumentacji kościelnej i akt aparatu bezpieczeństwa, Katowice 2010, s. 236-240. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pogłębienie motywacji apostolskiej, dawanie świadectwa wierze, włączenie się w apostolat wspólnotowy [w:] We wspólnocie z Bogiem. Akcja Katolicka w służbie wspólnoty z Bogiem. Materiały formacyjne na 2011 r., Warszawa: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2010, s. 111-130. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zaangażowanie patriotyczne [w:] We wspólnocie z Bogiem. Akcja Katolicka w służbie wspólnoty z Bogiem. Materiały formacyjne na 2011 r., Warszawa: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2010, s. 243-243. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Związki Instytutu Teologicznego im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej z uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie [w:] Lex Tua Veritas. Księga pamiątkowa dedykowana J. M. Ks. prof. Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Wydawnictwo naukowe PAT 2010, s. 819-830. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wstęp [w:] We wspólnocie z Bogiem. Akcja Katolicka w służbie wspólnoty z Bogiem. Materiały formacyjne na 2011 r, Warszawa: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2010, s. 17-24. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie [w:] Kościół misterium Komunii, Kraków: Wydawnictwo Serafin 2010, s. 5-7. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Życie i działalność naukowo-dydaktyczna oraz organizacyjna ks. prof. zw. dra hab. Jana Wala [w:] W prostocie prawdy, w pokorze miłości. Studia i materiały dedykowane ks. prof. zw. dr hab. Janowi Walowi, Kraków: Wydawnictwo "Czuwajmy" 2009, s. 41-85. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Słowo od Redakcji [w:] W prostocie prawdy, w pokorze miłości. Studia i materiały dedykowane ks. prof. zw. dr hab. Janowi Walowi, Kraków: Wydawnictwo „Czuwajmy” 2009, s. 35-38. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Obowiązek udziału ludzi wierzących w apostolacie [w:] W prostocie prawdy, w pokorze miłości. Studia i materiały dedykowane ks. prof. zw. dr hab. Janowi Walowi, Kraków: Wydawnictwo "Czuwajmy" 2009, s. 177-195. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla Kościoła i świata [w:] Mojemu Kościołowi wszystko, Częstochowa: Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Regina Poloniae" 2009, s. 425-438. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miłość a sprawiedliwość [w:] Bądźmy świadkami miłości. Akcja Katolicka w służbie miłości, Materiały formacyjne na 2010 rok, Kraków: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2009, s. 125-138. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie [w:] Bądźmy świadkami miłości. Akcja Katolicka w służbie miłości, Materiały formacyjne na 2010 rok, Kraków: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2009, s. 15-21. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Troska o ubogich [w:] Testi Joannis Pauli II. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin ks. kard. Stanisława Dziwisza, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2009, s. 263-278. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Ks. prof. dr hab. Jan Krucina – człowiek wielkiego intelektu i serca [w:] Maius ac Divinius. Księga jubileuszowa na 80-lecie urodzin ks. Jana Kruciny, Wrocław: Wydawnictwo Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej 2009, s. 75-85. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miłość a miłosierdzie [w:] Bądźmy świadkami miłości. Akcja Katolicka w służbie miłości, Materiały formacyjne na 2010 rok, Kraków: Wydawnictwo „scriptum” Tomasz Sekunda 2009, s. 139-157. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miłość a solidarność [w:] Bądźmy świadkami miłości. Akcja Katolicka w służbie miłości, Materiały formacyjne na 2010 rok, Kraków: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2009, s. 159-172. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Blaski i cienie. Refleksja nad posługa kapłańską [w:] „Abyście szli i owoc przynosili”, Poznań: Biblioteka DIAK Poznań nr 12 2009, s. 73-81. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aktualność przesłania papieża Jana Pawła II skierowanego do narodu bułgarskiego podczas jego apostolskiej pielgrzymki w 2002 r. [w:] Introibo ad altare Dei. Księdzu Profesorowi Stefanowi Koperkowi CR z okazji 70-lecia urodzin i 45 lecia kapłaństwa, Kraków 2008, s. 579-596. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Moralna ocena aborcji i eutanazji [w:] Otoczmy troską życie. Akcja Katolicka w służbie życiu, Materiały formacyjne na 2009 rok, Kraków 2008, s. 117-133. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aktualność przykazania „Nie zabijaj” [w:] Otoczmy troską życie. Akcja Katolicka w służbie życiu, Materiały formacyjne na 2009 rok, Kraków: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2008, s. 39-54. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie [w:] Otoczmy troską życie. Akcja Katolicka w służbie życiu, Materiały formacyjne na 2009 rok, Kraków: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2008, s. 7-10. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Encykliki Jana Pawła II [w:] Człowiek żyjący drogą Kościoła. Studia nad myślą Jana Pawła II, Kraków: . 2008, s. 97-110. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Miejsce i rola społeczna osób w podeszłym wieku w świetle nauczania papieża Jana Pawła II [w:] Dziesięciolecie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bielsku-Białej, 978-83-60-136-55-3 2007, s. 14-26. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Związki ks. Karola Wojtyły z diecezją bielsko-żywiecką [w:] Świat techniki i humanistyki, Bielsko-Biała: Wydawnictwo ATH 2007, s. 325-336. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola świeckich w Kościele. Aktualne zadania Akcji Katolickiej w Polsce. [w:] Podążając tą drogą. Biblioteka DIAK Poznań 10(2007), Poznań 2007, s. 53-75. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Niesprawiedliwość społeczna [w:] Leksykon pedagogiki religii, Warszawa: Wydawnictwo VERBINUM 2007, s. 450-455. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Katolicka nauka społeczna [w:] Leksykon pedagogiki religii, Warszawa: Wydawnictwo VERBINUM 2007, s. 316-319. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyka społeczna [w:] Leksykon pedagogiki religii, Warszawa: Wydawnictwo VERBINUM 2007, s. 173-177. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Apostolat indywidualny i społeczny. [w:] Akcja Katolicka. Wprowadzenie kandydatów w podstawowe zagadnienia., Bielsko-Biała – Kraków: Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda 2007, s. 29-48. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Chrześcijanin w służbie potrzebującym. [w:] Bądźmy uczniami Chrystusa. Akcja Katolicka szkołą świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2008 rok., Kraków: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2007, s. 119-134. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola języka i gestów pozawerbalnych w wychowaniu człowieka. [w:] Prace pedagogiczno-wychowawcze, Bielsko-Biała: Wydawnictwo ATH 2007, s. 24-32. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powołanie świeckich w Kościele. [w:] Akcja Katolicka. Wprowadzenie kandydatów w podstawowe zagadnienia., Bielsko-Biała – Kraków: Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda 2007, s. 9-28. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wielowymiarowość ludzkiej pracy. [w:] Praca kluczem polityki społecznej. W 25. Lecie encykliki Jana Pawła II „Laborem exercens”., Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL 2007, s. 61-76. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powstanie i rozwój Akcji Katolickiej. [w:] Akcja Katolicka. Wprowadzenie kandydatów w podstawowe zagadnienia., Bielsko-Biała – Kraków: Wydawnictwo 2007, s. 85-100. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Aktualne zadania Akcji Katolickiej. [w:] Akcja Katolicka. Wprowadzenie kandydatów w podstawowe zagadnienia., Bielsko-Biała – Kraków: Wydawnictwo "Scriptum" Tomasz Sekunda 2007, s. 141-154. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie. [w:] Bądźmy uczniami Chrystusa. Akcja Katolicka szkołą świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2008 rok., Kraków: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2007, s. 7-9. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tobie służyć, to znaczy królować. [w:] Bądźmy uczniami Chrystusa. Akcja Katolicka szkołą świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2008 rok., Kraków: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2007, s. 135-147. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wprowadzenie [w:] Akcja Katolicka. Wprowadzenie kandydatów w podstawowe zagadnienia., Bielsko-Biała – Kraków: Wydawnictwo 2007, s. 5-8. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
. Rola języka i gestów pozawerbalnych w wychowaniu człowieka. [w:] Scire Deum. Księga pamiątkowa wydana z okazji 25.lecia Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie dedykowana jej pierwszemu rektorowi Jego Eminencji Kardynałowi Marianowi Jaworskiemu., Kraków: Wydawnictwo naukowe PAT 2006, s. 445-454. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Akcja Katolicka wobec swojej historii i zadań współczesności. W setną rocznicę encykliki Piusa X „Il fermo proposito”. [w:] Akcja Katolicka szkołą wiary i apostolstwa. Materiały pierwszego Kongresu Akcji Katolickiej w Bielsku-Białej oraz wybrane wypowiedzi Kościoła na jej temat., Bielsko-Biała - Kraków: Wydawnictwo „Scriptum” Tomasz Sekunda 2006, s. 7-25. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Udział kultury w integralnym rozwoju człowieka. [w:] Świat słowian., Bielsko-Biała: Wydawnictwo ATH 2006, s. 26-41. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Organizacja i przebieg pielgrzymki Jana Pawła II do diecezji bielsko-żywieckiej 22 maja 1995. [w:] Musicie być mocni w wierze…. Przesłanie Papieża Jana Pawła II do człowieka współczesnego., Bielsko-Biała: Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej 2005, s. 31-40. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Bezrobocie w diecezji bielsko-żywieckiej jako problem etyczno-społeczny. [w:] Musicie być mocni w wierze…. Przesłanie Papieża Jana Pawła II do człowieka współczesnego., Bielsko-Biała: Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej 2005, s. 41-63. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kościół wobec oblicza kultury we współczesnej Europie. Na marginesie adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Ecclesia in Europa”. [w:] Kościół w Europie wobec wyzwań integracji., Katowice: Wydawnictwo św. Jacka 2005, s. 50-68. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Życie i działalność Ojca Świętego Jana Pawła II. [w:] Musicie być mocni w wierze…. Przesłanie Papieża Jana Pawła II do człowieka współczesnego., Bielsko-Biała: Instytut Teologiczny im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej 2005, s. 7-11. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wspomnienie o pielgrzymce Jana Pawła II do diecezji bielsko-żywieckiej [w:] Bądźcie ludźmi sumienia. 22 maja 1995 – 22 maja 2005r. Dziesiąta rocznica pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w diecezji bielsko-żywieckiej., Bielsko-Biała: Edycja Św. Pawła 2005, s. 19-21. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Powszechne powołanie do świętości [w:] Materiały duszpasterskie z okazji 10. rocznicy pielgrzymki Ojca Świętego do diecezji bielsko-żywieckiej, Bielsko-Biała: Kuria diecezjalna bielsko-żywiecka 2004, s. 5-9. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Współodpowiedzialność ludzi wierzących za Kościół w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Akcji Katolickiej. [w:] „Chrystus nadzieją”. Świeccy w Kościele. I Kongres Akcji Katolickiej Metropolii Warmińskiej Olsztyn-Gietrzwałd, 22-23 maja 2004 r., Olsztyn: . 2004, s. 35-58. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola miłości w życiu społecznym. [w:] Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także i na wieki, Studia 8(2004)., Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 25-49. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wrażliwość na sprawy społeczne wymogiem ewangelizacji w świetle nauczania Jana Pawła II [w:] Archidiecezja Krakowska na przełomie tysiącleci, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2004, s. 523-536. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jan Paweł II jako obrońca godności i praw osoby sprawnej inaczej. [w:] Niepełnosprawni wśród nas. O dostęp do edukacji i prawo do rozwoju., Bielsko-Biała: Wydawnictwo ATH 2004, s. 15-26. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Jezus Chrystus sprawcą nowego porządku w człowieku i w świecie. [w:] Lex tua in corde meo. Studia i materiały dedykowane bp. T. Pieronkowi z okazji XXXX lecia pracy naukowej. Studia WT y. IX., Kraków: WN PAT 2004, s. 45-57. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Konieczność świadectwa ludzi wierzących we współczesnym świecie. [w:] Materiały duszpasterskie z okazji 10. rocznicy pielgrzymki Ojca Świętego do diecezji bielsko-żywieckiej, Bielsko-Biała: Kuria diecezjalna bielsko-żywiecka 2004, s. 28-32. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zasady życia społecznego [w:] Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 597-602. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pierwsze dziesięć lat diecezji bielsko-żywieckiej [w:] Kalendarz Beskidzki, Bielsko-Biała 2003, s. 123-141. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Apostolat społeczny [w:] Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 39-45. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Konieczność świadectwa ludzi wierzących we współczesnym świecie. Wola tworzenia – czy konieczność beznadziejności [w:] Seria Kolbiańska 2(2003), Kraków 2003, s. 62-87. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dziecko [w:] Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 121-128. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Wojna [w:] Encyklopedai nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 573-579. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Etyka życia gospodarczego [w:] Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 146-153. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Służba wojskowa [w:] Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 460-465. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Mężczyzna [w:] Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 283-290. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Nauczanie społeczne Kościoła [w:] Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 310-315. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kobieta [w:] Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 231-237. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Akcja Katolicka szkołą zaangażowania katolików świeckich w politykę [w:] Odnowieni w wierze z nowym zapałem w III Tysiąclecie. I Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej 10-12 listopada 2000., Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 2002, s. 125-148. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zespołowy apostolat wiernych świeckich [w:] Ante Deum stantes, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 2002, s. 611-624. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Tożsamość katolika świeckiego – tożsamość członka Akcji Katolickiej [w:] Chrystus nadzieją przyszłości. I Krajowy Kongres Akcji Katolickiej w Polsce, Poznań 23-25 XI 2001, Poznań: Wydawnictwo PROSPEKT 2002, s. 179-204. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Prawa osoby ludzkiej w nauczaniu papieża Jana Pawła II [w:] Biuletyn Instytutu Praw Człowieka w Oświęcimiu, 1(2001), Oświęcim: Instytut Praw Człowieka w Oświęcimiu 2001, s. 17-39. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Problematyka wojny w społecznym nauczaniu Kościoła [w:] Śladami Boga i człowieka, Kraków: . 2000, s. 229-242. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duchowość asystenta Akcji Katolickiej [w:] Akcja Katolicka. Tożsamość dzisiaj. IV Tydzień Społeczny, 6(1998), Warszawa: Wydawnictwo Akcji Katolickiej 1998, s. 183-201. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola świeckich w życiu Kościoła [w:] Akcja Katolicka. Materiały studyjne, 3(1997), Warszawa: Wydawnictwo Akcji Katolickiej 1997, s. 25-48. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Caring for the Person and the Human Family as a Priority for the State and the Church [w:] The Person and the Challenges 2020, s. 100-110. [więcej informacji]
Powołanie do świętości darem i zadaniem. Refleksja nad adhortacją papieża Franciszka „Gaudete et exsultate” o powołaniu do świętości w świecie współczesnym [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne 2019, s. 229-241. [więcej informacji]
Polityka jako apostolat i misja w myśli Jana Pawła II. Aspekt teologiczny i socjologiczno-prawny [w:] Teka Komisji Prawniczej 2019, s. 35-52. [więcej informacji]
Akcja Katolicka szkołą patriotyzmu wzorowaną na świętości Andrzeja Boboli [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne 2018, s. 21-31. [więcej informacji]
Wychowanie religijne w rodzinie w świetle nauczania Kościoła [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne 2018, s. 33-55. [więcej informacji]
Troska o świętość zrzeszonych w Akcji Katolickiej [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne 2018, s. 73-85. [więcej informacji]
Powołanie do życia diecezji bielsko-żywieckiej i pierwsze ćwierćwiecze jej działalności [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne 2018, s. 21-34. [więcej informacji]
Życie i działalność księdza biskupa Tadeusza Rakoczego pierwszego pasterza diecezji bielsko-żywieckiej. W 25-lecie sakry biskupiej [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne 2018, s. 59-69. [więcej informacji]
Wychowanie religijne w rodzinie w świetle nauczania Kościoła [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne 2018, s. 33-50. [więcej informacji]
Akcja Katolicka szkołą patriotyzmu wzorowaną na świętości Andrzeja Boboli [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne 2018, s. 21-31. [więcej informacji]
Słowo wstępne [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne 2018, s. 5-6. [więcej informacji]
Słowo wstępne [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne 2017, s. 5-10. [więcej informacji]
Akcja Katolicka szkołą świętości i apostolstwa [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne 2017, s. 221-234. [więcej informacji]
Wkład Jana Pawła II w soborowe rozumienie apostolstwa świeckich [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne 2016, s. 1-1. [więcej informacji]
Słowo wstępne [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne 2016, s. 1-1. [więcej informacji]
Historia Światowych Dni Młodzieży i ich znaczenie w życiu Kościoła [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne 2016, s. 1-1. [więcej informacji]
Jezus Drogą. Rola świeckich w Kościele w pedagogice nowej ewangelizacji [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne 2015.[więcej informacji]
Akcja Katolicka wobec swojej historii i zadań współczesności [w:] Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej w Polsce 2015.[więcej informacji]
Wstęp [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne 2015.[więcej informacji]
Akcja Katolicka wobec swojej historii i zadań współczesności. W XX rocznicę istnienia [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne 2015.[więcej informacji]
Ksiądz doktor Leszek Łysień – kapłan i filozof. W 25-lecie święceń prezbiteratu [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 14(2013) 2013, s. 15-26. [więcej informacji]
Obowiązek moralny udziału ludzi wierzących w życiu społeczno-politycznym [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 11(2013) 2013, s. 11-25. [więcej informacji]
Miejsce i rola asystenta kościelnego w Akcji Katolickiej [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 14(2013) 2013, s. 53-67. [więcej informacji]
Życie i działalność naukowo-duszpasterska ks. dra Jana Duraja w 25. lecie jego święceń kapłańskich [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, Tom 13 (2012) 2012, s. 23-32. [więcej informacji]
Troska o ubogich w dzisiejszym świecie szczególnym zadaniem duchowych synów św. Franciszka [w:] Pietas et Studium, 4(2012) 2012, s. 237-250. [więcej informacji]
Eklezjalność Akcji Katolickiej [w:] Miesięcznik kościelny archidiecezji poznańskiej, 11(2012) 2012, s. 591-604. [więcej informacji]
Aktualność Objawień Fatimskich i Ślubów Jasnogórskich w obecnej sytuacji społeczno-religijnej [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, Tom 13 (2012) 2012, s. 49-58. [więcej informacji]
Życie i działalność o dra Jana Piotra Urbańskiego OFM (im. zakonne Edmund) w 25 rocznice jego święceń kapłańskich [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 12(2011) 2011, s. 17-33. [więcej informacji]
Zależność między słowną agresją i pozawerbalnymi gestami a fizyczną przemocą i wulgarnością zachowań [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 10(2011) 2011, s. 11-23. [więcej informacji]
Rola słowa Bożego w życiu indywidualnym i społecznym [w:] Polonia Sacra, 28(2011) 2011, s. 7-23. [więcej informacji]
Laudacja z okazji odznaczenia ks. prof. zw. dra hab. Jana Wala medalem „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Teologicznego”, Kraków 23 lutego 2011 r. [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 12(2011) 2011, s. 337-241. [więcej informacji]
Instytut Nauk o Rodzinie Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 12(2011) 2011, s. 47-54. [więcej informacji]
„Diakonia prawdy” jako ważne zadanie społeczne według encykliki Jana Pawła II „Fides et ratio” [w:] Analecta Cracoviensia, 42(2010) 2010, s. 149-166. [więcej informacji]
Problemy etyczno-moralne farmaceuty, w tym aptekarza [w:] Polonia Sacra, 25(2010) 2010, s. 89-102. [więcej informacji]
Rok Cypriana Norwida – misja społeczna i religijna nauczycieli [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 2(2010) 2010, s. 123-134. [więcej informacji]
Problematyka godziwej zapłaty w świetle nauczania Kościoła [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 11(2010) 2010, s. 23-40. [więcej informacji]
Obchody 15. rocznicy papieskiej pielgrzymki do diecezji bielsko-żywieckiej [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 11(2010) 2010, s. 9-12. [więcej informacji]
Troska o ubogich w świecie współczesnym jako szczególne zadanie duchowe synów św. Franciszka [w:] Szkoła Seraficka. Elementy formacji franciszkańskiej. Seria nowa, t. IV(2009) 2009, s. 91-103. [więcej informacji]
Życie i działalność ks. bpa Tadeusza Rakoczego pierwszego pasterza diecezji bielsko-żywieckiej [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 10(2009) 2009, s. 61-88. [więcej informacji]
Problemy etyczno-moralne farmaceuty [w:] Biuletyn Beskidzkiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, 3(2009) 2009, s. 13-22. [więcej informacji]
Rola wolontariatu w służbie człowiekowi potrzebującemu [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 1(2009) 2009, s. 121-137. [więcej informacji]
Wolność [w:] Zeszyty Społeczno-Historyczne Gminy Kozy, 3(2009) 2009, s. 8-12. [więcej informacji]
Udział rodziny w rozwoju powołań kapłańskich i zakonnych [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 9(2009) 2009, s. 11-29. [więcej informacji]
Laudacja z okazji uroczystej sesji zorganizowanej ku uczczeniu 40-lecia pracy naukowej ks. prof. zw. dra hab. Jana Wala (Kraków, 26 czerwca 2008 r.) [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 9(2008) 2008, s. 63-68. [więcej informacji]
Życie i działalność naukowo-dydaktyczna oraz organizacyjna ks. prof. zw. dra hab. Jana Wala [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 9(2008) 2008, s. 13-55. [więcej informacji]
Aktualność nauczania i świadectwa życia ks. Jerzego Popiełuszki [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 9(2008) 2008, s. 109-128. [więcej informacji]
Znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla diecezji bielsko-żywieckiej [w:] Świat i Słowo (Mała ojczyzna), 1(2008) 2008, s. 43-59. [więcej informacji]
Troska o ubogich w dzisiejszym świecie szczególnym zadaniem duchowych synów św. Franciszka [w:] Informator 2008/2009 Wyższego Seminarium Duchownego OO. Franciszkanów w Krakowie, 17(2008) 2008, s. 30-45. [więcej informacji]
Laudacja z okazji odznaczenie bp. Tadeusz Rakoczego ordynariusza bielsko-żywieckiego Medalem „Zasłużony dla Polskiego Towarzystwa Teologicznego” [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 8(2007) 2007, s. 305-315. [więcej informacji]
Społeczny charakter powołania pielęgniarki (w świetle nauczania Jana Pawła II) [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 8(2007) 2007, s. 9-31. [więcej informacji]
Kryzys duchowy we współczesnym świecie wyzwaniem dla Akcji katolickiej w Polsce. Na kanwie nauczania Jana Pawła II [w:] Analecta Cracoviensia, 38-39(2006-2007) 2007, s. 163-176. [więcej informacji]
Związki ks. Karola Wojtyły z ziemia koziańską i pobliskimi górami [w:] Zeszyty Społeczno-Historyczne, 1(2007) 2007, s. 10-16. [więcej informacji]
Teologiczno-antropologiczny wymiar ludzkiej pracy. Refleksja nad pracą – 25 lat po ukazaniu się encykliki Jana Pawła II „Labrem exercens” [w:] Świat i Słowo, 9(2007) 2007, s. 127-140. [więcej informacji]
Rola świeckich w Kościele. Aktualne zadania Akcji Katolickiej w Polsce [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 8(2007) 2007, s. 29-45. [więcej informacji]
Rola świeckich w Kościele. Aktualne zadania Akcji Katolickiej w Polsce [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 8(2007) 2007, s. 29-48. [więcej informacji]
Społeczny charakter powołania pielęgniarki (w świetle nauczania Jana Pawła II) [w:] Biuletyn Informacyjny Bielskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, 52(2006) 2006, s. 15-25. [więcej informacji]
Kryzys duchowy we współczesnym świecie jako problem religijno-moralny [w:] Seminare, 23(2006) 2006, s. 181-194. [więcej informacji]
O potrzebie realizacji sprawiedliwości i miłości społecznej. W 50. rocznicę Ślubów Jasnogórskich [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 7(2006) 2006, s. 31-43. [więcej informacji]
Akcja Katolicka wobec swojej historii i zadań współczesności. W setną rocznicę encykliki Piusa X „Il fermo proposito” [w:] Polonia Sacra, 18(2006) 2006, s. 115-138. [więcej informacji]
Eucharystia źródłem łaski dla apostolatu w świetle nauczania Jana Pawła II [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 6(2005) 2005, s. 101-119. [więcej informacji]
Tajemnica humanizmu papieża Jana Pawła II [w:] Świat i Słowo, 1(4)2005 2005, s. 9-34. [więcej informacji]
Specyfika społecznej misji rolników w świetle nauczania Jana Pawła II [w:] Polonia Sacra, 9(27) nr 17 (61) 2005, s. 19-37. [więcej informacji]
Akcja Katolicka wobec swojej historii i zadań współczesności. W setna rocznicę encykliki Piusa X „Il fermo proposito” [w:] Biuletyn Krajowego Instytutu Akcji Katolickie w Polsce, 21(2005) 2005, s. 24-25. [więcej informacji]
Działalność edukacyjno-religijna i społeczna w ośrodku Rejonowym Duszpasterstwa Akademickiego w Sosnowcu w latach 1984-1992 [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 7(2005) 2005, s. 319-335. [więcej informacji]
Jan Paweł II wobec modelu kultury współczesnej Europy. (Na marginesie adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Ecclesia in Europa”) [w:] Świat i Słowo, 5(2005) 2005, s. 101-122. [więcej informacji]
Znaczenie zasady solidarności w życiu społecznym. W 25. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 7(2005) 2005, s. 139-153. [więcej informacji]
Problematyka społeczna w nauczaniu Jana Pawła II. W XXV – lecie pontyfikatu [w:] Studia Catholica Podoliae, 3(2004) 2004, s. 91-106. [więcej informacji]
Stanowisko Kościoła wobec kultury współczesnej Europy. Na marginesie adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Ecclesia in Europa" [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 5(2004) 2004, s. 41-57. [więcej informacji]
Feminizm a chrześcijańskie posłannictwo kobiety [w:] Analecta Cracoviensia, 36(2003) 2003, s. 101-111. [więcej informacji]
Encyklika Jana XXIII „Pacem in terris” i jej recepcja w świecie – w czterdziestą rocznicę ogłoszenia [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 4(2003) 2003, s. 27-36. [więcej informacji]
Prymat wartości duchowych i znaczenie kultury w życiu społecznym w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Analecta Cracoviensia, 35(2003) 2003, s. 113-130. [więcej informacji]
Wrażliwość kapłana na sprawy społeczne – wymogiem ewangelizacji [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 6(2003) 2003, s. 9-38. [więcej informacji]
Miejsce i zadania rodziny w życiu społecznym [w:] Polonia Sacra, 25(2003) nr 12(56) 2003, s. 105-124. [więcej informacji]
Jan Paweł II obrońca godności i praw osoby ludzkiej [w:] Polonia Sacra, 7(2003) nr 13(57) 2003, s. 91-111. [więcej informacji]
Indywidualny i zespołowy wymiar grzechu [w:] Seminare, 19(2003) 2003, s. 195-207. [więcej informacji]
Z działalności naukowej w diecezji bielsko-żywieckiej [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 3(2002) 2002, s. 251-286. [więcej informacji]
Cele i zadania polityki oraz zobowiązania polityczne w świetle nauczania Kościoła [w:] Polonia Sacra, 10(2002) 2002, s. 73-96. [więcej informacji]
Powstanie i rozwój Akcji Katolickiej w diecezji bielsko-żywieckiej [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 3(2002) 2002, s. 301-329. [więcej informacji]
Najważniejsze zagadnienia duszpasterskie i apostolskie zawarte w listach i komunikatach ks. biskupa Tadeusza Rakoczego – pierwszego Ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej (w latach 1992-2002) [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 3(2002) 2002, s. 41-93. [więcej informacji]
Parafia podstawowym miejscem zaangażowania apostolskiego katolików świeckich [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 3(2002) 2002, s. 339-348. [więcej informacji]
O demokracji – w świetle nauki społecznej Kościoła [w:] Zeszyty Teologiczne. Folia Theologica, 11(2002) nr 2(36) 2002, s. 40-56. [więcej informacji]
Akcja Katolicka szkołą zaangażowania katolików świeckich w politykę [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 5(2001) 2001, s. 81-98. [więcej informacji]
Obowiązek ochrony środowiska naturalnego [w:] Polonia Sacra, 8(2001) 2001, s. 135-135. [więcej informacji]
Problematyka społeczna w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Analecta Cracoviensia, 33(2001) 2001, s. 303-323. [więcej informacji]
Podstawowe wymiary formacji kapłańskiej i jej stały obowiązek [w:] Kwartalnik Diecezjalny Diecezji Bielsko-Żywieckiej, 4(2001) 2001, s. 414-429. [więcej informacji]
Udział świeckich w nowej ewangelizacji [w:] Polonia Sacra, 9(2001) 2001, s. 91-106. [więcej informacji]
Zadania ojca w rodzinie w świetle nauczania papieża Jana Pawła II [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 2(2000) 2000, s. 43-57. [więcej informacji]
Bezrobocie a pomocniczość i solidarność społeczna [w:] Polonia Sacra, 2(2000) 2000, s. 85-102. [więcej informacji]
Moralno społeczny aspekt służby wojskowej [w:] Bielsko-Żywieckie-Studia Teologiczne, 2(2000) 2000, s. 23-41. [więcej informacji]
Ruchy, wspólnoty, Akcja Katolicka - miejsce kształtowania odpowiedzialności [w:] Wrocławski Przegląd Teologiczny, 1(1999) 1999, s. 7-24. [więcej informacji]
Stała formacja obowiązkiem człowieka wierzącego [w:] Polonia Sacra, 3(1999) 1999, s. 15-31. [więcej informacji]
Znaczenie modlitwy w życiu człowieka wierzącego w świetle nauczania papieża Jana Pawła II [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 4(1999) 1999, s. 61-79. [więcej informacji]
Podstawy zdrowej demokracji [w:] Polonia Sacra, 2(1999) nr 2(46) 1999, s. 41-67. [więcej informacji]
Zadania ojca w rodzinie w świetle nauczania Jana Pawła II [w:] Sprawy RodzinySprawy Rodziny, 50 (1999) 1999, s. 70-89. [więcej informacji]
Duchowość asystenta Akcji Katolickiej [w:] Wiadomości Archidiecezji Gnieźnieńskiej, 1(1999) 1999, s. 88-102. [więcej informacji]
Problematyka pokoju w świetle nauczania Jana Pawła II [w:] Polonia Sacra, 3(1999) 1999, s. 35-48. [więcej informacji]
Zadania świeckich w porządku doczesnym [w:] Polonia Sacra, 2(1998) 1998, s. 13-22. [więcej informacji]
Rola uniwersytetu i zadania uczonego w kształtowaniu nowego społeczeństwa [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 3(1997) 1997, s. 161-178. [więcej informacji]
Stała formacja obowiązkiem każdego wierzącego [w:] Biuletyn Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, 2(1997) 1997, s. 118-136. [więcej informacji]
Obowiązki moralne i zadania społeczne ludzi młodych w świetle nauczania papieża Jana Pawła II [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 3(1997) 1997, s. 109-136. [więcej informacji]
Duchowość asystenta Akcji Katolickiej [w:] Biuletyn Akcji Katolickiej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, 2(1997) 1997, s. 97-117. [więcej informacji]
Wartość i nienaruszalność życia ludzkiego w świetle nauczania Jana Pawła II [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 1(1996) 1996, s. 141-156. [więcej informacji]
Istota i funkcja Akcji Katolickiej [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 1(1996) 1996, s. 243-254. [więcej informacji]
15. Pielgrzymka Jana Pawła II do diecezji bielsko-żywieckiej. Jej społeczno-duszpasterskie znaczenie [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 1(1996) 1996, s. 93-108. [więcej informacji]
Społeczna rola proboszcza w parafii [w:] Seminare, 20(2004) 1995, s. 343-356. [więcej informacji]
Pokój w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Kwartalnik Diecezjalny Diecezji Bielsko-Żywieckiej, 1(1995) 1995, s. 66-76. [więcej informacji]
Przejawy niesprawiedliwości w świecie współczesnym [w:] Kwartalnik Diecezjalny Diecezji Bielsko-Żywieckiej, 4(1995) 1995, s. 492-509. [więcej informacji]
Własność prywatna a opcja na rzecz ubogich [w:] Kwartalnik Diecezjalny Diecezji Bielsko-Żywieckiej, 3(1995) 1995, s. 320-328. [więcej informacji]
Problematyka grzechu społecznego w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Kwartalnik Diecezjalny Diecezji Bielsko-Żywieckiej, 2(1995) 1995, s. 237-244. [więcej informacji]
Wspólnoty środowiskowe lokalne i regionalne w społecznym nauczaniu Kościoła [w:] Kwartalnik Diecezjalny Diecezji Bielsko-Żywieckiej, 1(1994) 1994, s. 18-24. [więcej informacji]
Prawa człowieka w nauczaniu społecznym Kościoła [w:] Kwartalnik Diecezjalny Diecezji Bielsko-Żywieckiej, 2-3(1994) 1994, s. 106-113. [więcej informacji]
Historyczny wymiar nauczania spoecznego Kościoła [w:] Kwartalnik Diecezjalny Diecezji Bielsko-Żywieckiej, 1(1994) 1994, s. 25-37. [więcej informacji]
Rodzina w nauczaniu Jana Pawła II [w:] Kwartalnik Diecezjalny Diecezji Bielsko-Żywieckiej, 4(1994) 1994, s. 221-230. [więcej informacji]
Encykliki papieskie o małżeństwie chrześcijańskim [w:] Kwartalnik Diecezjalny Diecezji Bielsko-Żywieckiej, 2-3(1994) 1994, s. 114-122. [więcej informacji]
Powołanie do życia diecezji sosnowieckiej i jej początki [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne 1(1993), 1(1993) 1993, s. 55-79. [więcej informacji]
Konsekracja pierwszego biskupa sosnowieckiego [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 1(1993) 1993, s. 99-119. [więcej informacji]
Kryzys ekologiczny jako problem etyczno-moralny [w:] WNoZ UŚ Katowice-Sosnowiec, . 1993, s. 47-52. [więcej informacji]
Program duszpasterski pierwszego biskupa sosnowieckiego (na podstawie pierwszych jego wypowiedzi) [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 1(1993) 1993, s. 129-136. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Wychowanie kościelne i społeczne w rodzinie; [nr projektu:] 501-10-040081

-Współczesna rodzina w kontekście zmian socjologicznych i prawnych; [nr projektu:] 501-10-040057

-Zmiany we współczesnej rodzinie w aspekcie socjologicznym i prawnym; [nr projektu:] 501-10-040037

-Księga jubileuszowa Ks. Tadeusza Rakoczego; [nr projektu:] 501-10-040008

-Współczesne zagrożenia rodziny i próba przeciwdziałania im; [nr projektu:] 140401

-Zarys socjologii religii. Materiały studyjne dla studentów; [nr projektu:] 14040001

-Znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla Kościoła, świata i Polski; [nr projektu:] 140401

-Współczesna problematyka parafii; [nr projektu:] 240402

-Misja społeczna i religijna nauczycieli; [nr projektu:]

-Rola wolontariatu w służbie człowiekowi potrzebującemu; [nr projektu:]

-Troska o ubogich w dzisiejszym świecie szczególnym zadaniem duchowych synów św. Franciszka; [nr projektu:]

-Dekalog podstawą życia społecznego w świetle nauczania Jana Pawła II; [nr projektu:] 140402

-Troska papieża Jana Pawła II w dzisiejszym świecie; [nr projektu:]

-Boży i ludzki kształt życia publicznego; [nr projektu:] 240401

Wygłoszone referaty:

- Rodzina zbudowana na fundamencie małżeństwa podstawą zjednoczonej Europy w świetle nauczania Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Europa Christi – Europa Dwóch Płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju [miejsce konferencji:] Lwów, 2019-11-19

- Wizja zjednoczonej Europy w nauczaniu Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Europa Christi – Europa Dwóch Płuc – Europa Ewangelii, Prawdy i Pokoju [miejsce konferencji:] Wrocław, 2019-11-11

- Wizja zjednoczonej Europy w nauczaniu Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Wigry – śladami historii [miejsce konferencji:] Wigry, 2019-07-20

- Rola i duchowość asystenta Akcji Katolickiej; [podczas konferencji:] Rola i duchowość asystenta Akcji Katolickiej [miejsce konferencji:] Warszawa, 2018-11-28

- Polityka służbą społeczną wzorowaną na przykładzie Roberta Szumana; [podczas konferencji:] Robert Szuman [miejsce konferencji:] Warszawa, Senat RP, 2018-04-17

- „Diakonia prawdy” jako ważne przesłanie pozostawione przez św. Jana Kantego a podjęte na nowo przez papieża Jana Pawła II; [podczas konferencji:] 250 rocznica kanonizacji św. Jana Kantego [miejsce konferencji:] Kęty, 2017-10-07

- Troska o świętość zrzeszonych w Akcji Katolickiej – szkole świętości; [podczas konferencji:] 25-lecie istnienia diecezji kaliskiej oraz 20-lecie Akcji Katolickiej [miejsce konferencji:] Kalisz, 2017-09-30

- „Idźcie i głoście”. Rola świeckich w nowej ewangelizacji w świetle nauczania papieża Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Pierwszy Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej [miejsce konferencji:] Gdańsk, 2017-04-22

- Humanizacja współczesnych społeczeństw poprzez dialog wiary z kulturą; [podczas konferencji:] Nauki humanistyczne i społeczne wobec wyzwań współczesnego świata [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2017-01-25

- Warsztaty pastoralne dla duszpasterzy polonijnych Kanady i USA; [podczas konferencji:] Warsztaty pastoralne dla duszpasterzy polonijnych Kanady i USA [miejsce konferencji:] Orchard Lake, 2016-04-12

- Akcja Katolicka – blaski i nadzieje; [podczas konferencji:] Diecezjalna Akcja Katolicka w Ełku [miejsce konferencji:] Sejny, 2016-04-12

- Akcja Katolicka wobec swojej historii i zadań współczesności. W dwudziestą rocznicę istnienia; [podczas konferencji:] Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę [miejsce konferencji:] Czestochowa, 2016-04-12

- Eklezjalny wymiar Akcji Katolickiej; [podczas konferencji:] Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Wrocławskiej [miejsce konferencji:] Wrocław, 2013-11-23

- Grzech i śmierć w znaczeniu teologicznym; [podczas konferencji:] Konferencja naukowa: Zmierzch [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2013-11-14

- Współczesne uwarunkowania społeczno-religijne wyzwaniem dla katechetów; [podczas konferencji:] Zjazd katechetów oo. Kapucynów [miejsce konferencji:] Tenczyn, 2013-11-06

- Wkład Jana Pawła II w soborowe rozumienie apostolstwa świeckich; [podczas konferencji:] VII Diecezjalne Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich [miejsce konferencji:] Tarnów, 2013-06-15

- Eklezjalność Akcji Katolickiej; [podczas konferencji:] Spotkanie duszpasterskie dla asystentów parafialnych Akcji Katolickiej archidiecezji poznańskiej [miejsce konferencji:] Poznań, 2012-09-17

- Wkład Jana Pawła II w soborowe rozumienie apostolstwa świeckich. W 50-tą rocznicę rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II; [podczas konferencji:] Sesja KIAK z okazji 50. lecia rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II [miejsce konferencji:] Częstochowa/Jasna Góra, 2012-06-15

- Uspołecznienie wiary wymogiem nowej ewangelizacji; [podczas konferencji:] Sesja naukowa: Odpowiedzialność w przestrzeni społeczno-pastoralnej [miejsce konferencji:] Katowice, 2012-05-17

- Eklezjalność Akcji Katolickiej; [podczas konferencji:] II Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej „W służbie nowej ewangelizacji” [miejsce konferencji:] Warszawa, 2012-04-24

- Rola Akcji Katolickiej w uspołecznianiu wiary; [podczas konferencji:] Ogólnopolska sesja diecezjalnych asystentów Akcji Katolickiej [miejsce konferencji:] Warszawa, 2012-02-27

- O potrzebie gruntownej i rzetelnej znajomości katolickiej nauki społecznej wśród katolików zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”; [podczas konferencji:] Bez wartości nie ma Solidarności. W 31. rocznicę strajków na Podbeskidziu [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2012-02-06

- Godność i prawa człowieka pracy; [podczas konferencji:] Indywidualny i wspólnotowy charakter pracy [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2012-01-20

- Starość wyzwaniem do świętości; [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja poświęcona problematyce starości organizowany przez Klub Inteligencji Katolickiej [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2012-01-20

- Tożsamość katolika świeckiego, tożsamość członka Akcji Katolickiej; [podczas konferencji:] I Kongres Akcji Katolickiej w Poznaniu [miejsce konferencji:] Poznań, 2011-11-23

- Zadanie ludzi świeckich we współczesnym świecie; [podczas konferencji:] Sesja naukowa z okazji XX-lecia powstania KIK-u w Cieszynie [miejsce konferencji:] Cieszyn, 2011-09-29

- Misja polskiej Akcji Katolickiej w Kościele i w Wielkiej Brytanii na początku trzeciego tysiąclecia; [podczas konferencji:] Wykład dla Instytutu Polskiego Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii i Walii [miejsce konferencji:] Londyn, 2011-06-04

- Godność, prawa i obowiązki ludzi pracy ze szczególnym uwzględnieniem zawodu farmaceuty; [podczas konferencji:] Zjazd farmaceutów [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2011-05-28

- Humanizm w nauczaniu papieża Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Współczesne oblicza humanizmu. Konferencjanaukowej Koła Naukowego Humanistów ATH i Koła Teologicznego przy Instytucie Teologicznym w Bielsku-Białej [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2010-12-08

- Prawo do wolności religijnej probierzem zdrowej demokracji w świetle nauczania Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Dni Jana Pawła II w Krakowie nt. wolności [miejsce konferencji:] Kraków, 2010-11-05

- Sens ludzkiej egzystencji według Jana Pawła II; [podczas konferencji:] VIII Kongres Teologów Polskich w Poznaniu [miejsce konferencji:] Poznań, 2010-10-16

- Akcja Katolicka szkołą komunii z Bogiem wczoraj, dziś i jutro; [podczas konferencji:] Poznańskie Forum Duszpasterskie [miejsce konferencji:] Poznań, 2010-10-02

- Wykłady na temat duchowości kapłańskiej z racji Roku Kapłańskiego; [podczas konferencji:] Wykłady na temat duchowości kapłańskiej z racji Roku Kapłańskiego [miejsce konferencji:] Ukraina, 2010-02-10

- Społeczne nauczanie papieża Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Uniwersytet Każdego Wieku w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Chorzowie [miejsce konferencji:] Chorzów, 2009-12-18

- Człowiek w nauczaniu papieża Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Uniwersytet III Wieku [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2009-12-16

- Rok Cypriana Norwida – misja społeczna i religijna nauczyciela; [podczas konferencji:] Udział w Sesji naukowej pt. Godność powołania nauczyciela oparciu o przesłanie C. K. Norwida [miejsce konferencji:] Poznań, 2008-09-24

- Związki Jana Pawła II z Podbeskidziem; [podczas konferencji:] Uniwersytet III Wieku [miejsce konferencji:] Związki Jana Pawła II z Podbeskidziem, 2007-12-19

- Na szlaku św. Jana Kantego; [podczas konferencji:] XXIII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2007-10-20

- Próba oceny dotychczasowej działalności Akcji Katolickiej oraz refleksja nad jej przyszłością; [podczas konferencji:] Spotkanie diecezjalne Akcji Katolickiej diecezji kaliskiej [miejsce konferencji:] Ostrów Wielkopolski, 2007-09-22

- Social teaching of the pope John Paul II; [podczas konferencji:] Konferencja naukowo-duszpasterska [miejsce konferencji:] Norwich (Wielka Brytania), 2007-07-17

- Działalność pasterska ks. kard. K. Wojtyły na Podbeskidziu; [podczas konferencji:] III Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych [miejsce konferencji:] Kozy, 2007-06-02

- Związki rodzinne, turystyczne i pastoralne ks. Karola Wojtyły, jako biskupa i papieża z Podbeskidziem z okazji 12. rocznicy pielgrzymki Jana Pawła II do diecezji bielsko-żywieckiej; [podczas konferencji:] Wykład w Książnicy Beskidzkiej [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2007-05-22

- Rola świeckich w Kościele. Aktualne zadania Akcji Katolickiej w Polsce; [podczas konferencji:] Sympozjum naukowe z okazji X lecia Akcji Katolickiej w Poznaniu [miejsce konferencji:] Poznań, 2006-11-24

- o podstawowych wymiarach pracy; [podczas konferencji:] 25 lat . Ewangelia pracy a polska polityka społeczna [miejsce konferencji:] Lublin, KUL, 2006-10-16

- Przesłanie papieskiej encykliki „Deus caritas est”; [podczas konferencji:] Wykład dla pielgrzymów polskich w sanktuarium w Midland w Kanadzie [miejsce konferencji:] Midland (Kanada), 2006-08-13

- Społeczna misja ludzi świeckich; [podczas konferencji:] Wykład dla Polonii [miejsce konferencji:] Ottawa (Kanada), 2006-08-06

- Encykliki papieża Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Uniwersytet III Wieku [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2006-04-12

- Pokój najwyższym dobrem człowieka; [podczas konferencji:] Międzynarodowe Spotkanie Ekumeniczne [miejsce konferencji:] Kioto (Japonia), 2006-02-11

- Akcja Katolicka wobec swojej historii i zadań współczesności w setną rocznice encykliki Piusa X „Il fermo proposito”; [podczas konferencji:] Międzynarodowe Sympozjum Akcji Katolickiej w Polsce z okazji 100. lecie wydania encykliki Piusa X „Il fermo proposito” [miejsce konferencji:] Warszawa, 2005-06-15

- Społeczne zadania rodziny; [podczas konferencji:] "System finansowy w służbie rodzinie". Konferencja Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej [miejsce konferencji:] Kraków, 2005-02-19

- Wrażliwość Kościoła na sprawy społeczne; [podczas konferencji:] Uniwersytet III Wieku [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2004-12-22

- Kryzys duchowy we współczesnym świecie wyzwaniem dla Akcji Katolickiej w Polsce; [podczas konferencji:] I Kongres Akcji Katolickiej w archidiecezji częstochowskiej [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2004-11-20

- Kościół wobec oblicza kultury we współczesnej Europie. Na marginesie adhortacji apostolskiej Jana Pawła II „Ecclesia in Europa"; [podczas konferencji:] Sesja naukowa wykładowców katolickiej nauki społecznej w Polsce [miejsce konferencji:] Częstochowa, 2004-06-08

- Współczesna sytuacja społeczna w Polsce – jako wyzwanie dla apostolatu Akcji Katolickiej; [podczas konferencji:] I Kongres Akcji Katolickiej w diecezji tarnowskiej [miejsce konferencji:] Tarnów, 2004-06-05

- Współodpowiedzialność Akcji Katolickiej za Kościół w Polsce; [podczas konferencji:] I Kongres Akcji Katolickiej na Warmii [miejsce konferencji:] Olsztyn, 2004-05-22

- Odpowiedzialność ludzi wierzących za Kościół ze szczególnym uwzględnieniem Akcji Katolickiej; [podczas konferencji:] Zjazd Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej [miejsce konferencji:] Strachocin, 2004-05-08

- Kwestie społeczne w nauczaniu Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Jan Paweł II - Papież Nadziei. Sesja XXV-lecia pontyfikatu Jana Pawła II [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, ATH, 2003-12-03

- Jan Paweł II - obrońca godności osoby ludzkiej; [podczas konferencji:] Sesja Niepełnosprawni wśród nas. O dostęp do edukacji w Polsce i Unii Europejskiej [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, ATH, 2003-11-27

- Rola Maryi w życiu Kościoła; [podczas konferencji:] Wykłady dla Polonii [miejsce konferencji:] Perth, 2003-08-15

- Kościół wobec wyzwań współczesności; [podczas konferencji:] Wykład dla Polonii [miejsce konferencji:] Sydney, 2003-07-17

- Problematyka społeczna w nauczaniu Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Sesja poświęconej XXV-lecia pontyfikatu Jana Pawła II w Wyższym Seminarium Duchownym w Gródku na Ukrainie [miejsce konferencji:] Gródek (Ukraina), 2003-06-30

- Jan Paweł II o pracy i bezrobociu; [podczas konferencji:] Tydzień Społeczny w Oświęcimiu [miejsce konferencji:] Oświecim, 2003-05-04

- Świadkowie Ewangelii; [podczas konferencji:] Ze św. Maksymilianem budujemy nowy świat. Międzynarodowe Dni Kolbiańskie w Oświęcimiu [miejsce konferencji:] Oświęcim, 2003-04-04

- Powołanie do istnienia Diecezji Bielsko-Żywieckiej i jej początki; [podczas konferencji:] Sesja naukowa z okazji X rocznicy powstania Diecezji Bielsko-Żywieckiej: „Diecezja Bielsko-Żywiecka u progu XXI wieku. Historia i Współczesność". [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2002-02-28

- Problematyka pokoju w nauczaniu Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Uniwersytet III Wieku w Bielsku-Białej [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2001-12-19

- Podstawy zdrowej demokracji; [podczas konferencji:] Sesja naukowa zorganizowana przez Zakład Katolickiej Nauki Społecznej i Socjologii Religii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego [miejsce konferencji:] Olsztyn, 2001-11-28

- L’Eglise et société économique; [podczas konferencji:] Spotkanie aktywnego laikatu w Lozannie w Szwajcarii [miejsce konferencji:] Lozanna (Szwajcaria), 2001-07-16

- Udział świeckich w ewangelizacji świata; [podczas konferencji:] Sesja naukowa z okazji XX-lecia powstania KIK-u w Bielsku Białej [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2001-05-23

- Udział świeckich w ewangelizacji świata; [podczas konferencji:] Sesja naukowa z okazji XX-lecia powstania KIK-u w Bielsku Białej [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 2001-05-23

- Akcja Katolicka szkołą wychowania do życia politycznego; [podczas konferencji:] I Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Przemyskiej [miejsce konferencji:] Przemyśl, 2000-11-11

- Etyczno-moralny wymiar bezrobocia. Próby przeciwdziałania bezrobociu; [podczas konferencji:] Tydzień Społeczny Diecezji Bielsko-Żywieckiej [miejsce konferencji:] Brenna, 2000-10-01

- Bezrobocie a pomocniczość i solidarność społeczna; [podczas konferencji:] Społeczne nauczanie Kościoła w dobie integracji europejskiej [miejsce konferencji:] Częstochowa. Wyższa Szkoła Języków Obcych i Ekonomii, 2000-03-13

- Reaktywowanie Akcji Katolickiej w III Rzeczypospolitej; [podczas konferencji:] Do członków Akcji Katolickiej w Londynie [miejsce konferencji:] Londyn, 1998-08-07

- Ruchy, wspólnoty, Akcja Katolicka - miejscem kształtowania odpowiedzialności; [podczas konferencji:] XIII Forum Młodych we Wrocławiu [miejsce konferencji:] Wrocław, 1997-11-22

- Problematyka społeczna nauczania Jana Pawła II; [podczas konferencji:] Uniwersytet III Wieku w Bielsku-Białej [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 1997-11-19

- Jan Paweł II obrońca ludzkiej godności; [podczas konferencji:] XI Tydzień Społeczny w Bydgoszczy [miejsce konferencji:] Bydgoszcz, 1997-03-03

- Zadania społeczne laikatu; [podczas konferencji:] Sesja asystentów krajowych Akcji Katolickiej [miejsce konferencji:] Olsztyn pod Częstochową, 1996-11-06

- Problematyka demokracji w nauczaniu Kościoła; [podczas konferencji:] Tydzień Społeczny [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 1996-10-17

- Podstawy zdrowej demokracji; [podczas konferencji:] Pielgrzymka krajowa wodociągowców na Jasną Górę [miejsce konferencji:] Częstochowa, 1996-10-11

- Indywidualna i zespołowa działalność polityczno-społeczna świeckich katolików; [podczas konferencji:] Jesienne Dni Społeczne Diecezji Bielsko-Żywieckiej [miejsce konferencji:] Bielsko-Biała, 1995-10-16

- Dorobek naukowo-dydaktyczny Jubilata; [podczas konferencji:] Sympozjum naukowe z okazji jubileuszu ks. prof. Henryka Skorowskiego, [miejsce konferencji:] UKSW w Warszawie, 0000-00-00

- Aktualne wyzwania dla Akcji Katolickiej; [podczas konferencji:] Spotkanie Akcji Katolickiej W Ełku [miejsce konferencji:] Ełk, 0000-00-00

- Akcja Katolicka w XX lecie swojego istnienia; [podczas konferencji:] Kongres Akcji Katolickiej [miejsce konferencji:] Poznań, 0000-00-00

- Akcja Katolicka – blaski i nadzieje; [podczas konferencji:] Diecezjalna Akcja Katolickie w Ełku [miejsce konferencji:] Sejny, 0000-00-00

- Troska Kościoła o rodziny wobec społecznych zagrożeń cywilizacyjnych.; [podczas konferencji:] Pastoraltag des Bistums Magedburg [miejsce konferencji:] Niemcy, 0000-00-00

- Możliwości współpracy pomiędzy samorządem a Kościołem lokalnym w świetle nauczania posoborowego; [podczas konferencji:] Deutsch-Polnischer Kommunalpolitischer Kongress der Arbeitsgemeinschaft Kommunaplpolitische Partnerschaft (AKP) [miejsce konferencji:] Niemcy, 0000-00-00

- Wykład inauguracyjny na II Kongresie Akcji Katolickiej w Krakowie na temat Akcja Katolicka wobec swojej historii i zadań współczesności. W dwudziestą rocznicę istnienia; [podczas konferencji:] II Kongres AK [miejsce konferencji:] Kraków, 0000-00-00

- Akcja Katolicka wobec swojej historii i zadań współczesności; [podczas konferencji:] Kongres Akcji Katolickiej Archidiecezji Warszawskiej [miejsce konferencji:] Warszawa, 0000-00-00

- Związki św. Jana Pawła II z Podbeskidziem; [podczas konferencji:] „Beskidzkie Dziedzictwo” pt. „Był wśród nas”. Związki Jana Pawła II z naszymi ziemiami. Upamiętnienie 10. rocznicy śmierci i 20. rocznicy pobytu w diecezji bielsko-żywiecki organizowanej przez Akcję Katolicką i Beskidzki Instytut Nauk o Człowieku [miejsce konferencji:] Jeleśnia, 0000-00-00