Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr Monika Borowska

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt

Email: monika.borowska@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Psychologii

Dyżur:
Wtorek, 13.00-13.30 pok.113, ul. Bernardyńska 3 lub po wczesniejszym umowieniu sie

Curriculum Vitae:

2019 – Koordynacja merytoryczna porozumienia o współpracy naukowo-dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem Papieskim Jana Pawła II w Krakowie a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, z dn. 08.02.2019, w zakresie prowadzonych badań i działalności dydaktycznej. Porozumienie dotyczy prac naukowych i dydaktycznych prowadzonych przez Katedrę Psychologii Instytutu Nauk o Rodzinie UPJPII w Krakowie i Katedrę Psychologii Rozwojowej Instytutu Psychologii KUL.

2018 – Dwutygodniowy krajowy staż dydaktyczny na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w ramach Zadania 5 - "Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej", poz. 60 - staż dydaktyczny krajowy, Programu pt. „Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój numer i nazwa Osi priorytetowej: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, numer i nazwa Działania: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z104/17-00.

2007 – Katedra Psychologii WNS INOR UPJPII w Krakowie - adiunkt

2004 - 2007 – Katedra Psychologii Rozwoju, Wydział Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie - adiunkt

2000 - 2004 – wykładowca Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli przy Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej na podyplomowych studiach pedagogicznych w zakresie psychologii rozwojowej, psychologii klinicznej dziecka i psychologicznych podstaw oddziaływań rew

2000 - 2004 – wykładowca Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach, Wydział Humanistyczno-Pedagogiczny w zakresie psychologii rozwoju i osobowości, psychologii klinicznej dziecka, psychologii klinicznej z elementami psychopatologii, psychologicznych podstaw oddziaływań re

2000 - 2004 – wykładowca Wojewódzkiego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Krakowie w zakresie psychologii rozwojowej, psychologii klinicznej dziecka i psychologicznych podstaw oddziaływań rewalidacyjnych

1999 - 2000 – Katedra Psychologii Defektologicznej Instytutu Psychologii UJ – asystent

1990 - 1998 – Katedra Psychologii Rozwojowej KUL - asystent

Działalność pozanaukowa:

2016 – Od 2016 – koordynator naukowego patronatu UPJPII nad Szkołą Podstawową nr 159 SS. Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie oraz pomysłodawca i organizator patronackich form współpracy merytorycznej: • 11.03.2016 – w ramach edukacji medialnej zajęcia w Studiu TVJP2. Prowadzenie: mgr Paulina Guzik (UPJPII) • 30.03.2016 – dziecięcy panel dyskusyjny moderowany przez s. dr hab. Annę Klich OSU (UPJPII) i poprzedzony wykładem dra. Roberta Piechowicza (UPJPII) nt. „Co to jest nauka i jakie są jej korzenie?” /przy udziale Studentów kierunku DiKS, rejestrujących całość wydarzenia w postaci krótkiego reportażu ćwiczeniowego/ • 10.05.2016 – udział uczniów kl. III w warsztatowym projekcie studenckim kierunku DiKS /Radio BONUS/ • 06.06.2016 - warsztaty z logiki dla uczniów klas VI pt. „Czy zdrowego rozsądku można się nauczyć?” Prowadzenie: dr Robert Piechowicz (UPJPII) vide: http://www.sp159.krakow.pl/Wspolpraca_z_Uniwersytetem_Papieskim_Jana_Pawla_II,166,0.html

2016 – Od 2016 do 2017 - koordynacja merytoryczna poradnictwa dla Studentów w ramach Grupy STER działającej przy Duszpasterstwie Akademickim UPJPII

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - artykuły książkowe:

Homilie dla dzieci - spojrzenie psychologa [w:] Słowo, obraz, dźwięk w mszach świętych z udziałem dzieci: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie 2019, s. 111-128. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Regulacyjna funkcja religijności w psychospołecznym rozwoju dzieci i młodzieży [w:] Kategorie (nie)obecne w edukacji: Impuls 2017, s. 259-269. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Religijność a osobnicza perspektywa względem rodziny i względem doświadczeń w rodzinie – ujęcie psychologiczne [w:] Kiedy myślę Rodzina...: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2016, s. 323-334. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rozwojowe konsekwencje dzieciństwa przebiegającego w kontekście problemu alkoholowego rodzica [w:] Zdrowie psychiczne dziecka, Kraków: Wyd. św. Stanisława BM 2012, s. 191-205. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Upośledzenie umysłowe dziecka w perspektywie rozwojowej – zadania dla rodziny i dla poradnictwa psychologicznego [w:] Prawne, administracyjne i etyczne aspekty wychowania w rodzinie, Radom: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu 2011, s. 1001-1021. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Funkcjonowanie społeczne i osobowościowe młodzieży z upośledzeniem umysłowym a psychologiczne wsparcie rodziny [w:] Wymiary przestrzeni życiowej współczesnej rodziny, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne 2009, s. 285-298. [więcej informacji]
Rola poradnictwa rozwojowego w psychologicznym wsparciu rodziny z dzieckiem upośledzonym umysłowo [w:] Silna rodzina. Seria Małżeństwo i Rodzina - Nauki o Rodzinie PAT, Kraków: Wyd. św. Stanisława BM 2009, s. 208-220. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rodzina jako fakt rozwojowy - perspektywa psychologiczna [w:] W poszukiwaniu jakości życia współczesnej rodziny polskiej, Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne 2009, s. 59-67. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Projekty badawcze:

-Psychologiczne konsekwencje życia w warunkach wybranych postaci zaburzeń funkcjonowania psychicznego z uwzględnieniem specyfiki rozwoju dziecka; [nr projektu:] 240303

Wygłoszone referaty:

- Rodzicielstwo - próba parametryzacji i jego związki z religijnością; [podczas konferencji:] VIII Międzyuczelniane Sympozjum UPJPII-KUL Religijność, duchowość, psychologia – w kontekście badań nad rodziną [miejsce konferencji:] Kraków, 2019-04-26

- Rozwój religijny w kontekście całościowego funkcjonowania człowieka; [podczas konferencji:] Najnowsze trendy w psychologii rozwojowej [miejsce konferencji:] Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin, 2016-03-07

- Regulacyjna funkcja religijności w realizacji zadań życia rodzinnego; [podczas konferencji:] VI Międzyuczelniane Sympocjum UPJPII-KUL: Religijność, duchowość, psychologia w badaniach nad rodziną [miejsce konferencji:] Lublin KUL, 2015-09-29

- Religijność członków duszpasterstwa osób żyjacych w związkach niesakramentalnych; [podczas konferencji:] XXIV Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej Rozwój autonomii i podmiotowości człowieka w dobie globalizacji [miejsce konferencji:] Warszawa UKSW, 2015-06-03

- Religijność a osobnicza perspektywa względem rodziny i względem doświadczeń w rodzinie - ujęcie rozwojowe; [podczas konferencji:] Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Rodzina ceniona i zagrożona [miejsce konferencji:] Kraków UPJPII, 2015-06-02

- Regulacyjna funkcja religijności w realizacji wybranych zadań życia - doniesienie z badań; [podczas konferencji:] II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości [miejsce konferencji:] KUL Lublin, 2014-06-03

- Rozwojowe konsekwencje dzieciństwa przebiegającego w kontekście problemu alkoholowego rodzica; [podczas konferencji:] Zdroie psychiczne dziecka [miejsce konferencji:] Kraków UPJPII, 2012-11-08

- Wybrane czynniki kształtowania się u Studentów niepełnosprawnych nastawień i oczekiwań wobec psychospołecznych warunków studiowania; [podczas konferencji:] Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim – współczesne wyzwania i dylematy [miejsce konferencji:] Kraków UPJPII, 2010-06-01

- Rodzina jako fakt rozwojowy – perspektywa psychologiczna; [podczas konferencji:] IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo" [miejsce konferencji:] Kraków KSW, 2009-06-00

- Funkcjonowanie społeczne i osobowościowe młodzieży z upośledzeniem umysłowym a psychologiczne wsparcie rodziny; [podczas konferencji:] VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Państwo, Gospodarka, Społeczeństwo" [miejsce konferencji:] Kraków KSW, 2008-06-00