Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

s. mgr Barbara Bonar CHR

Zatrudnienie:
Biblioteka Główna – kustosz
Wydział Teologiczny

Email: barbara.bonar@upjp2.edu.pl

Funkcje administracyjne:
- Biblioteka Instytutu Liturgicznego WT
- Instytut Liturgiczny

Curriculum Vitae:

2016 – 18 - 19 kwietnia udział w seminarium szkoleniowym "Stare druki i ich konserwacja", które odbyło się w Toruniu w Bibliotece Diecezjalnej. Organizator: Federacja Bibliotek Kościelnych FIDES; prowadzący seminarium: pracownicy Zakładu Konserwacji Papieru i Skóry Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

2016 – 29 września - 1 października - udział w międzynarodowej konferencji Grupy Polskich Bibliotek Naukowych Gromadzących Stare Druki Książka dawna i jej właściciele – stan badań, opracowanie, perspektywy, Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich

2015 – 26-27 października - VII Spotkanie Robocze Bibliotekarzy Katalogujących Muzykalia, Centrum NUKAT, Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

2013 – 2-30 kwietnia - staż zawodowy w Dziale Zbiorów Specjalnych Biblioteki Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (stare druki)

2009 – 14-25 września staż zawodowy w Bibliotece Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

2003 – listopad - rozpoczęcie pracy w Bibliotece Instytutu Liturgicznego UPJPII

Publikacje - artykuły książkowe:

Biel w liturgii – symbolika i kontekst kulturowy [w:] Szata liturgiczna: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2016, s. 109-125. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Nieznane źródła do dziejów zakonu kanoników regularnych od pokuty – wykazy przełożonych generalnych oraz prepozytów-infułatów klasztoru w Widzieniszkach – edycja źródłowa [w:] Nasza Przeszłość 2019, s. 79-94. [więcej informacji]
Bibliografia zawartości czasopisma „Polonia Sacra” za lata 1918–2017 [w:] Polonia Sacra 2018, s. 33-114. [więcej informacji]
„Polonia Sacra” – w stulecie pierwszego numeru [w:] Polonia Sacra 2018, s. 17-32. [więcej informacji]
"Książka dawna i jej właściciele – stan badań, opracowanie, perspektywy". Sprawozdanie z konferencji w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich (Wrocław, 29 września – 1 października 2016 roku) [w:] FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych 2017, s. 235-244. [więcej informacji]
Bibliografia Liturgiczna Online www.alcuinus.org [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 62 nr 1 2009.[więcej informacji]
Alcuinus - bibliografia litrugiczna online - odpowiedź na współczesne potrzeby "świata liturgii" [w:] Anamnesis, 15 nr 2 2009, s. 109-112. [więcej informacji]
Stowarzyszenie bibliotek teologicznych a komputeryzacja w bibliotekach kościelnych w Polsce - zarys problematyki [w:] FIDES - Biuletyn Bibliotek Kościelnych, 1-2(24-25) 2007, s. 35-45. [więcej informacji]