Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

dr hab. Marta Bolińska

Zatrudnienie:
Wydział Nauk Społecznych – adiunkt z habilitacją

Email: marta.bolinska@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Dziennikarstwa

Dyżur:
konsultacje(semestr letni): poniedziałki i wtorki w godz. 14.45-15.15, Franciszkańska 1, p.222C

Curriculum Vitae:

2015 – Nadanie stopnia doktora habilitowanego - 26 lutego 2015r.

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Kreatywność w edukacji humanistycznej, Kielce: ŚCDN, UJKw Kielcach 2014.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Komunikacja czytelnicza: dorośli-dzieci. Uwarunkowania i efekty lektury, Kraków: WN UPJPII w Krakowie 2010.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Kobiet trzy portrety. Pisarki z regionu świętokrzyskiego, Kraków: FALL 2009.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Na papierze i w eterze. O wystąpieniach publicznych również dla dziennikarzy, Kraków: PAT w Krakowie 2006.[więcej informacji]
Przez "Świat Młodych" do literatury. O prozie Janusza Domagalika, Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej 2004.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Portret nierzeczywisty. O twórczości Doroty Terakowskiej [w:] Całe życie cwał. Stanisławowi Rogali w siedemdziesiatą rocznicę urodzin i pięćdziesięciolecie pracy twórczej: Biblioteka Centrum Kultury w Piekoszowie, Wydawnictwo Gens 2018, s. 253-277. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Konteksty – gatunki – wartości. W stronę deontologii mediów (wybór zagadnień) [w:] Etyka mediów – utopia czy powinność: Biblos 2017, s. 28-43. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Za kulisami czarno-białych fotografii (K.Nowak "Moja mama czarownica. Opowieść o Dorocie Terakowskiej") [w:] Prywatność w mediach - towar czy wartość: Biblos 2016, s. 223-241. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Pozornie bez barier. Student z niepełnosprawnością a uczelniana rzeczywistość (teoria i praktyka) [w:] Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej studentów z niepełnosprawnością: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Koncepcja rozmowy zorientowanej na temat? (D. Terakowska i J. Bomba "BYc rodziną...") [w:] Mądrość w mediach. Od bezmyślności do przemądrzalości, Tarnów: Biblos 2014, s. 57-75. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Reportażystki przekraczanie granic (Dorota Terakowska, „Próba generalna”) [w:] W przestrzeni języka. Prace ofiarowane Pani prof. Elżbiecie Koniusz, Kielce 2012, s. 77-94. [więcej informacji]
Media – wartość –dziecko. Kilka uwag o wychowaniu w ujęciu Doroty Terakowskiej [w:] Wartość w mediach. Z dolin na szczyty, Tarnów 2012, s. 221-236. [więcej informacji]
Codzienna ze sobą rozmowa, czyli bohaterowie powieści „Nagi sad” o sztuce czytania [w:] O twórczości Wiesława Myśliwskiego. W osiemdziesiątą rocznicę urodzin, Kielce 2012, s. 137-153. [więcej informacji]
Pejzaże dzieciństwa a koncepcja autobiograficznej pamięci (na wybranych przykładach) [w:] Od spotkania do dialogu. W kręgu antropologii literatury, Rzeszów 2010, s. 18-42. [więcej informacji]
Kształt piękna ukryty w DS?O „Poczwarce” Doroty Terakowskiej [w:] Dialog kultur w edukacji, Lublin 2009, s. 217-222. [więcej informacji]
Gombrowicz i ciało emocjonalne (wokół „Pornografii”) [w:] Gombrowicz w regionie świętokrzyskim IV, Kielce 2009, s. 75-96. [więcej informacji]
„Nocnego krzyku” S. Rogali (wrażenia nie tylko akustyczne) [w:] Otarłem się o życie, otarłem się o słowa. Księga Jubileuszowa S. Rogali, Kielce 2008, s. 155-167. [więcej informacji]
Przypisany żywiołowi powietrza, czyli motyw ptaka w wybranych utworach Stanisława Rogali [w:] Otarłem się o życie, otarłem się o słowa. Księga Jubileuszowa S. Rogali, Kielce 2008, s. 135-154. [więcej informacji]
Dorastanie reportera. Ryszarda Kapuścińskiego „Podróże z Herodotem” (od lektury do metody) [w:] Ryszard Kapuściński. Portret dziennikarza i myśliciela, Opole 2008, s. 217-226. [więcej informacji]
Cisza-dźwięk-wizja. O intersemiotycznej naturze tekstów kultury docierających do młodego odbiorcy [w:] Czytanie tekstów kultury. Metodologia, badania, metodyka, Lublin 2007, s. 411-424. [więcej informacji]
Narracje „historyczne” Zofii Bukowieckiej [w:] Powieść historyczna dawniej i dziś, Kraków 2007, s. 371-383. [więcej informacji]
Obszary dzieciństwa w „Widnokręgu” W. Myśliwskiego [w:] O twórczości Wiesława Myśliwskiego II, Kielce 2007, s. 157-182. [więcej informacji]
Dzieje, koncepcje i przemiany dzieciństwa w zarysie [w:] Szkice o literaturze XIX i XX wieku, Kielce 2006, s. 201-226. [więcej informacji]
Dobre adresy Doroty Terakowskiej. Wokół tematyki felietonów [w:] Szkice o literaturze XIX i XX wieku, Kielce 2006, s. 145-173. [więcej informacji]
Prymat obrazka, czyli rola mediów audiowizualnych w upowszechnianiu kultury (z punktu widzenia współczesnej szkoły) [w:] Kultura popularna w szkole. Pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog, Lublin 2006, s. 151-160. [więcej informacji]
Powieść to też labirynt, czyli Dorota Terakowska o sobie i swoich książkach [w:] Wokół literatury i kultury. Prace dedykowane Profesorowi Janowi Pacławskiemu w roku Jubileuszu, Kielce 2005, s. 25-35. [więcej informacji]
Zofia Bukowiecka [w:] Pisarze regionu świętokrzyskiego, Kielce 2005, s. 37-77. [więcej informacji]
W przestrzeni (nie)świadomego? (między Końcem świata K. I. Gałczyńskiego a Andante con speranza J. Domagalika) [w:] Życie i dzieło Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Kraków 2005, s. 327-347. [więcej informacji]
Od dziennikarstwa do literatury. O pisarstwie Janusza Domagalika [w:] W kręgu literatury i języka, Piotrków Trybunalski 2005, s. 103-122. [więcej informacji]
Mowy na koniec milenium. Struktura wybranych przemówień Jana Pawła II (VII pielgrzymka do Polski) [w:] Słowo – Myśl –Ethos w twórczości Jana Pawła II, Kielce 2005, s. 169-188. [więcej informacji]
Awantury, przygody i przypadki, czyli o ilustracjach okładkowych w wybranych książkach E. Nizurskiego [w:] O twórczości E. Niziurskiego, Kielce 2005, s. 41-62. [więcej informacji]
Od narracji baśniowej po głosowy teatr Marii Konopnickiej (O retorycznych wartościach literackiej baśni) [w:] Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej, Białystok 2004, s. 351-370. [więcej informacji]
Poza słowem – Gombrowiczowski topos dzieciństwa [w:] Gombrowicz w regionie świętokrzyskim, Kielce 2003, s. 103-126. [więcej informacji]
Literatura dla dzieci i młodzieży w regionie świętokrzyskim [w:] Pisarze regionu świętokrzyskiego, Kielce 2002, s. 325-347. [więcej informacji]
Retoryka akapitów inicjalnych w Kamieniu na kamieniu W. Myśliwskiego (zarys problemu) [w:] O twórczości Wiesława Myśliwskiego, Kielce 2001, s. 153-174. [więcej informacji]
Sonaty moralnego niepokoju - J. Domagalik i jego krótkie formy epickie, , Kielce 2000, s. [w:] Szkice o literaturze XIX i XX wieku. Prace dedykowane prof. J. Pacławskiemu w roku Jubileuszu, Kielce 2000, s. 175-215. [więcej informacji]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Telewizja z koloratką. Bibliografia prac ks. Andrzeja Baczyńskiego (1957–2015) [w:] Studia Socialia Cracoviensia 2016, s. 237-242. [więcej informacji]
Muzeum rzeczy, świat ludzi. Pojęciownik D. Terakowskiej (na podstawie zbioru Muzeum Rzeczy Nieistniejacych) [w:] Nad Kamienną, 1/2 (15/16) 2015, s. 67-75. [więcej informacji]
Z obrazu na słowo. Kilka uwag o technice audiodeskrypcji [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 6 2014, s. 169-180. [więcej informacji]
W symbiozie, czyli Doroty Terakowskiej przestrzeń między Poczwarką a Dobrym adresem… [w:] Państwo i Społeczeństwo 2013, s. 99-114. [więcej informacji]
W stronę twórczej transgresji, czyli o postawie Jana Pawła II (1920-2005) wobec literatury [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 2 2011, s. 49-62. [więcej informacji]
Kto dziś jeszcze czyta dzieciom? (cele i skutki spotkania z książką) [w:] Studia Kieleckie. Seria Filologiczna, 7 2011, s. 157-172. [więcej informacji]
Gdzie jest miejsce na rytuał w świecie dziecka? [w:] Studia Filologiczne Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, 23 2010, s. 7-19. [więcej informacji]
By pojąć Miłość, która tuli (refleksja o wierszach ks. Jana Wala) [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 2 2010, s. 217-229. [więcej informacji]
Właściwości ludyczne opowiadań i bajek terapeutycznych (na wybranych przykładach) [w:] Napis. Tom poświęcony literaturze okolicznościowej i użytkowej, XIV 2008, s. 447-460. [więcej informacji]
Urok radiowego słuchowiska [w:] Kwartalnik Polonistyczny. Konteksty Kulturowe, 3 2008, s. 75-81. [więcej informacji]
Andrzej Potebnya’s life and experiences in Poland [w:] Language & Culture, 9 2007, s. 237-239. [więcej informacji]
Formy epickie wobec nowomowy [w:] Studia Kieleckie. Seria Filologiczna, 6 2007, s. 13-36. [więcej informacji]
W kręgu mediów. Widowiska telewizyjne i scenariusze filmowe Janusza Domagalika [w:] Studia Kieleckie. Seria Filologiczna, 5 2005, s. 21-40. [więcej informacji]
Fingowanie czy asertoryczność? – w Błogosławionej, świętej Gustawa Herlinga-Grudzińskiego [w:] Studia Kieleckie. Seria Filologiczna, 5 2005, s. 5-19. [więcej informacji]
Logocentryczne słuchowiska radiowe (na podstawie utworów J. Domagalika) [w:] Rocznik Świętokrzyski, 28 2004, s. 111-124. [więcej informacji]
Typologia wpisana w trójkąt - o bohaterach szkolnych opowieści Edmunda Niziurskiego [w:] Studia Kieleckie. Seria Filologiczna, 4 2003, s. 83-97. [więcej informacji]
Dorosły urok dziecięcej bajki (Jak mała Agata szła na koniec świata J. Domagalika) [w:] Studia Kieleckie. Seria Filologiczna, 4 2003, s. 99-115. [więcej informacji]
Gra z konwencją źródłem zabawy twórcy i czytelnika - J. Domagalik Pięć przygód detektywa Konopki [w:] Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej, XV 2002, s. 141-162. [więcej informacji]
«Ищущий индивидуалист» или первая попытка комплексного исследования художественного своеобразия прозы для молодежи Януша Домагалика [w:] Language & Culture, 5 2002, s. 44-48. [więcej informacji]
Młodzieży i dzieci o przyrodzie twórczość własna [w:] Studia Kieleckie. Seria Filologiczna, 3 2001, s. 93-115. [więcej informacji]
Między życiem i śmiercią - analiza i interpretacja sonetu L. Staffa Zabite drzewo [w:] Studia Kieleckie Seria Filologiczna, 2 2000, s. 39-47. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Formy dziennikarskie Doroty Terakowskiej; [nr projektu:] 501-10-040046

-Przekład intersemiotyczny/ narracja jako proces rozumienia świata (opis słowny jako forma audio deskrypcji); [nr projektu:] 501-10-040019

-Przekład intersemiotyczny/ narracja jako proces rozumienia świata (opis słowny jako forma audio deskrypcji); [nr projektu:] 14090001

-Kulturotwórcza rola współczesnego języka mediów; [nr projektu:] 140902

-Kulturowe pogranicza i transgresje (Media a literatura); [nr projektu:] 240903

-Wybrane zagadnienia dotyczące procesu przekładu intersemiotycznego; [nr projektu:] 240904

Wygłoszone referaty:

- W stronę feature. Autogynograficzny kontekst pamięci komunikatywnej i kulturowej (Pożoga Z. Kossak-Szczuckiej oraz Wtedy. O powojennym Krakowie J. Olczak-Ronikier); [podczas konferencji:] XII Ogólnopolska Konferencja Etyki Mediów [miejsce konferencji:] Kraków, 2018-05-25

- Wizerunek osoby starszej w prozie i publicystce Doroty Terakowskiej (na wybranych przykładach); [podczas konferencji:] IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Praca Socjalna w teorii i działaniu” „Wsparcie seniora w środowisku” [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-09-26

- Fenomen metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. Przypadek Marty Bogdanowicz; [podczas konferencji:] IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Praca Socjalna w teorii i działaniu” „Wsparcie seniora w środowisku” [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-09-26

- Paradygmaty szkolnictwa wyższego a edukacja osób z niepełnosprawnością; [podczas konferencji:] III OKN Student z niepełnosprawnością w środowisku akademickim. Dorosłość z niepełnopsrawnością [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-06-08

- Konfesyjność w obliczu nowych mediów. Proza Marty Fox; [podczas konferencji:] XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyka Mediów [miejsce konferencji:] Kraków, 2017-05-25

- Wolontariat - szczególna forma pracy na rzecz innych (MOPR w Kielcach); [podczas konferencji:] Praca socjalna w świetle filozofii spotkania [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-11-15

- Konteksty-gatunki-wartości. W stronę deontologii mediów; [podczas konferencji:] X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyka Mediów [miejsce konferencji:] Kraków, 2016-05-18

- Przymierze z zoo. Katalog rzeczy ważnych i mniej ważnych w obliczu wojny (na podstawie książki A. Żabińskiej "Ludzie i zwierzęta"); [podczas konferencji:] Rzecz w kulturze współczesnej [miejsce konferencji:] Warszawa, 2015-11-03

- Fotografie czarno-białe, czyli autobiografia niekompletna (Moja mama, czarownica K. T. Nowak); [podczas konferencji:] IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów - Prywatność w mediach [miejsce konferencji:] Kraków, 2015-05-14

- Dynamiczny dialog? Dorota Terakowska i Jacek Bomba w rozmowie (na podstawie Być rodziną…);; [podczas konferencji:] VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki mediów - Dialog w mediach – dialog mediów [miejsce konferencji:] Kraków, 2014-05-16

- Żeby ktoś nas zrozumiał… Koncepcja rozmowy zorientowanej na temat? (D. Terakowska, J. Bomba, Być rodziną…);; [podczas konferencji:] VII Międzynarodowa Konferencja Etyki Mediów – Zrozumieć media – mądrość w mediach [miejsce konferencji:] Kraków, 2013-05-16

- Media-wartość-dziecko. Kilka uwag o wychowaniu w ujęciu Doroty Terakowskiej; [podczas konferencji:] VI Międzynarodowa Konferencja Etyki Mediów - Wartość w mediach – wartość mediów [miejsce konferencji:] Kraków, 2012-05-15