Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Pracownik

ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII

Zatrudnienie:
Wydział Teologiczny – profesor nadzwyczajny

Email: roman.bogacz@upjp2.edu.pl

Afiliacje:
- Katedra Teologii i Informatyki Biblijnej - Kierownik katedry

Funkcje dydaktyczne:
- Kierownik kierunku Teologia (rok akademicki: 2019/20 , jednolite studia magisterskie)
- Kierownik kierunku Turystyka religijna (rok akademicki: 2019/20 )
- Kierownik Podyplomowe Studia z Turystyki Religijnej w Krakowie (zlikwidowane z dn. 21.05.2018 r.) (rok akademicki: 2017/18 , studia podyplomowe, tryb: podyplomowe)
- Opiekun teologia dla świeckich (rok akademicki: 2011/12 )

Funkcje redakcyjne:
- Polonia Sacra - Członek redakcji

Dyżur:
poniedziałek 11.30 - 13.00, ul. Kanonicza 9, dziekanat WT

Pełnione funkcje:

Wydział Teologiczny - Kierownik kierunku Teologia

Curriculum Vitae:

2012 – Prodziekan Wydziału Teologicznego

2007 - 2013 – Adiunkt z habilitacją w Katedrze Teologii i Informatyki Biblijnej

1997 - 2007 – Adiunkt w Katedrze Teologia i Informatyka Biblijna

1994 - 1997 – Asystent w Katerze Teologia i Informatyka Biblijna

1991 – Zatrudnienie na Wydziale Teologicznym PAT

1963 – Data urodzenia

Prowadzone zajęcia(rok akademicki 2020/21):

Plan (harmonogram) zajęć jest dostępny przez portal USOSweb.

Publikacje - monografie:

Chrystusowe wskazania na czas próby. Listy do siedmiu Kościołów Apokalipsy, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2015.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Cuda w Starym Testamencie, Kraków: Wydawnictwo M 2013.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Dzieło zbawienia w ludzkiej krwi Jezusa według Listu do Hebrajczyków, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2007.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Misja Chrystusa w świetle hapax legomenów, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2006.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Medytacje różańcowe, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej 2005.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Rola hapax legomenów w przedstawieniu misji Chrystusa według Hbr 1, 1 - 5, 10, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 1997.[więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły książkowe:

Rozwój kultu religijnego w czasach biblijnych 2017.[więcej informacji]
Światowe dni młodzieży – i co dalej? 2017, s. 235-245. [więcej informacji]
Świat dziełem stworzonym przez Boga (Rdz 1,1-2,4a). Biblijne podstawy ekologii [w:] Ekologia wyzwaniem dla teologii: Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 2016, s. 15-23. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Starość w Biblii [w:] Starość, problem czy szansa? Refleksja pastoralnoteologiczna: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2015, s. 13-44. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Zadania i wyzwania biblistyki na początku XXI wieku w świetle dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej "Teologia dzisiaj: perspektywy, zasady i kryteria [w:] Koncepcje Teologii Katolickiej, Kraków: Wydawnictwo Salwator 2013, s. 237-252. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]
Duchowość nowego człowieka w Corpus Paulinum. Zarys problematyki [w:] Nowy człowiek w dziele Nowej Ewangelizacji: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2013, s. 57-85. [więcej informacji][szukaj w bibliotece]

Publikacje - artykuły w czasopismach:

Wiara w życiu Judyty [w:] Studia Leopoliensia 2020, s. 63-74. [więcej informacji]
Wiara w życiu Judyty [w:] Studia Leopoliensia 2020, s. 63-74. [więcej informacji]
Starość w życiu konsekrowanym w świetle Biblii [w:] Życie konsekrowane 2019, s. 24-44. [więcej informacji]
Jesus and the Samaritan Woman: Meeting with Christ in Karol Wojtyła’s Song of the Brightness of Water [w:] Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education 2014, s. 27-50. [więcej informacji]
Jezus i Samarytanka. Spotkanie człowieka z Chrystusem w ujęciu „Pieśni o blasku Wody” Karola Wojtyły [w:] Religious and Sacred Poetry: An International Quarterly of Religion, Culture and Education 2014, s. 51-71. [więcej informacji]
Nowy człowiek w Liście do Efezjan [w:] Studia Catholica Podoliae, 7 2013, s. 97-101. [więcej informacji]
Second Vatican Council Fathers and Their Concern about Catholic Biblical Studies [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, 66 (nr 3) 2013, s. 217-231. [więcej informacji]
Wiara w Liście do Hebrajczyków [w:] Scripturae Lumen, 5 2013, s. 247-257. [więcej informacji]
Słowo Boże w życiu i nauczaniu Kościoła [w:] Polonia Sacra, 26/70 2010, s. 5-22. [więcej informacji]

Projekty badawcze:

-Konkordacja Biblii Greckiej; [nr projektu:] 501-10-010137

-Przygotowanie konkonrancji Biblii greckiej LXX i GNT - najnowszych wersji studyjnych Starego i Nowego Testamentu; [nr projektu:] 501-10-010094

-Siedem Kościołów Apokalipsy; [nr projektu:] 501-10-010040

-Egzegeza Listów do Kościołów w Apokalipsie; [nr projektu:]

-Święta i świętowanie w Biblii; [nr projektu:] 501-10-010039

-Po drugiej stronie Jordanu. Wydarzenia biblijne na terenach dzisiejszej Jordanii; [nr projektu:]

-Duchowość "nowego człowieka" w listach św. Pawła; [nr projektu:]

-Biblijno-teologiczny wymiar bramy; [nr projektu:] 310311

-Biblia w kulturze świata. Biuletyn; [nr projektu:] 110301

-Badanie kontekstu kulturowego, religijnego i historycznego ksiąg biblijnych; [nr projektu:] 210301