Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Aktualności UPJPII

Informacje dla Wykładowców

  1. Pracownicy dydaktyczni zainteresowani korzystaniem z e-laerningu powinni odbyć szkolenie w zakresie korzystania z platformy Moodle. Podczas kursów każdemu wykładowcy zostaje przydzielony indywidualny login i hasło pozwalające na pracę na platformie. Szkolenie może być przeprowadzone dla poziomie podstawowym i zaawansowanym.
  2. Każdy przedmiot, do którego materiały są zamieszczane w systemie Moodle, określany jest jako kurs. Pracownicy dydaktyczni, którzy chcą założyć kursy powinni skontaktować się z Pełnomocnikiem Wydziałowym i przekazać wymagane informacje identyfikujące poszczególne kursy na poszczególnych wydziałach (nazwa, rok, grupa).
  3. Po otrzymaniu loginów i haseł wykładowcy mogą umieszczać na platformie materiały dydaktyczne.
  4. Aby studenci mogli korzystać z materiałów szkoleniowych należy nadać im odpowiednie uprawnienia. Należy skontaktować się z Pełnomocnikiem Wydziałowym i przekazać listę studentów z adresami mailowymi. Po założeniu „konta studenckiego” na adres mailowy każdego studenta przychodzi automatycznie wygenerowany login i hasło.
  5. Po otrzymaniu odpowiednich plików z danymi od Pełnomocników, konta nowych użytkowników i identyfikatory kursów są wprowadzane do systemu przez Koordynatora ds. e-learningu.
  6. Na poszczególne kursy wykładowca zapisuje studentów sam lub podaje hasło do zapisów indywidualnych na dany kurs (w tym przypadku studenci zapisują się samodzielnie).

Na platformie e-learningowej można umieszczać:

  • materiały informacyjne (np. tematy wykładów, spisy lektur, adresy polecanych stron internetowych, terminy ważnych spotkań),
  • treść wykładów (może być ona wzbogacona o grafikę, animacje lub filmy),
  • testy (można ustalić dozwoloną liczbę wejść i zadać automatycznie komputerowi zliczanie punktów),
  • interaktywne zadania i pytania problemowe,

Udział studentów w zajęciach może być monitorowany.