Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Projekt NAWA NPZ

Projekt (PI/NPZ/2018/1/00145) pt. "Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - światowy ambasador humanistyki" był pierwszą tego typu inicjatywą w historii uczelni. Projekt promocyjno-informacyjny, uzyskał finansowanie w ramach programu „Nowoczesna Promocja Zagraniczna” organizowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, której misją jest wspieranie wymiany akademickiej i współpracy międzynarodowej w celu wzmocnienia potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. NAWA ma za zadanie prowadzić długofalową politykę na rzecz wsparcia mobilności akademickiej oraz projakościowego umiędzynarodowienia oferty polskich uczelni m.in. przez realizację programów adresowanych do studentów i kadry naukowej tak z Polski, jak i z zagranicy.

Projekt zakładał promocję UPJP2 na arenie międzynarodowej, dotarcie do studentów zamierzających podjąć studia humanistyczne oraz do świata akademickiego poprzez wyeksponowanie wizerunku Jana Pawła II, patrona Uczelni, jako naukowca, ambasadora humanistyki i przyjaciela młodzieży. Aby osiągnąć zaplanowany cel, stworzono narzędzia umożliwiających prezentację potencjału badawczego i dydaktycznego UPJP2, które będą wykorzystywane podczas międzynarodowych targów edukacyjnych, konferencjach naukowych i w ramach innych wydarzeń kulturalno-edukacyjnych. Głównym działaniem była realizacja filmu - "Jan Paweł II - światowy ambasador humanistyki", który będzie emitowany na witrynie internetowej Uczelni, mediach społecznościowej oraz różnych wydarzeniach organizowanych na uczelni (konferencje, sympozja) jak i przesyłany do aktualnych i przyszłych partnerów. Film (18 minut) oparty jest na obrazie Jana Pawła II – patrona Uczelni, jako człowieka nauki z niepodważalnym wkładem w rozwój światowej. Oprócz filmu powstał także krótki spot reklamowy (3 minuty), prezentujący uczelnię, Jej misje i kierunki kształcenia. Przygotowane zostały także nowoczesne foldery informacyjne (80 stron) oraz ulotki promujące (6 stron) Uczelnię, region i kraj, dostępne w różnych wersjach językowych ,wykorzystane w komunikacji marketingowej oraz przy okazji wszystkich działań międzynarodowych, takich jak wymiana akademicka pracowników i studentów, spotkania władz uczelni czy wydarzenia naukowe, np. konferencje międzynarodowe. Poza szerokim gronem odbiorców, promocja ukierunkowana została także na węższą grupę docelową, jaką stanowią członkowie Polonii, głównie amerykańskiej, dla których oferta naukowo-edukacyjna UPJP2, będzie szczególnie atrakcyjna. Do tego celu wykorzystano specjalne kanały dystrybucji (organizacje katolickie, wydarzenia o charakterze katolickim) oraz kontakty z amerykańskimi partnerami UPJP2. Wytworzone materiały promocyjne zostały zaprezentowane podczas wyjazdu promocyjnego do Stanów Zjednoczonych obejmującego 3 stany: Illinois, Indiana oraz Michigan. Podczas spotkań z władzami uczelni, stowarzyszeniami studenckimi i katolickimi oraz podczas prezentacji dla studentów w ramach stoisk i wyświetleń filmu połączonego z przedstawicielami UPJPII oraz JP2 Project (instytucja parnterska w USA), przedstawiono misję Uczelni oraz rozdano materiały promocyjne, storzone na potrzeby projektu - m.in. foldery, ulotki jak i specjalne pendrivy z materiałami w formie elektronicznej. Wydarzenia projektowe oraz spotkania promocyjne odbyły się w następujących instytucjach: St. JPII Catholic Newman Center - Uniwersity of Illinois at Chicago; Holy Cross College at Notre Dame; McGrath Institute for Church Life (University of Notre Dame); Aquinas College (Grand Rapids); Hillsdale College. Na szczególną uwagę zasługuje spotaknie z Konsulem Generalnym RP w Chicago - Panem Piotrem Janickim oraz Wicekonsulem - Panem Piotrem Semeniukiem, podczas którego nakreślono ramy współpracy Konsulatu z Uniwersytetem oraz omówiono możliwość podjęcia wspólnej inicjatywy w roku 2020, ogłoszonego rokiem Św. Jana Pawła II. Kolejnym niezwykle ważnym wydarzeniem była wizyta w SS. Cyril & Methodius Seminary (Orchard Lake, MI) i spotkanie jego kanclerzem - ks. Mirosławem Królem.

Ten niezwykle interesujący projekt nie byłby możliwy bez pracy zespołu projektowego oraz wsparcia Prorektora ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej - ks. prof. dra. hab Józefa Stali oraz władz uczelni.

Zespół Projektowy  

- mgr Iwona Bąk (Centrum Naukowo-Badawcze i Współpracy Międzynarodowej) - kierownik Projektu, realizacja zadań: filmy promocyjne, folder i broszura, wyjazd promocyjny

- mgr Tomasz Kniaź (CNBiWM) - koordynator Projektu, realizacja zadań: filmy promocyjne, folder i broszura, wyjazd promocyjny

- dr Paulina Guzik (Instytytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Nauk Społecznych) - reżyser i producent filmów promocyjnych

- mgr Piotr Ćwik i Jakub Stoszek - absolwenci IDIKS, WNS - realizacja zdjęć do filmów

- mgr Justyna Kastelik (Biuro Bromocji UPJPII), mgr Piotr Mleczko (Kierownik BP) - realizacja folderów, oraz nośników do materiałów