Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Aktualności UPJPII

Erasmus

Program Erasmus +

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Oferta Erasmusa+ dla szkolnictwa wyższego to stypendia dla studentów/doktorantów/absolwentów wyższych uczelni na wyjazdy na część studiów oraz staże zawodowe w zagranicznych instytucjach. Erasmus+ oferuje również stypendia dla pracowników (zarówno dydaktycznych jak i administracyjnych) uczelni wyższych. Erasmus+ to możliwość wielokrotnych wyjazdów (do łącznej długości pobytów za granicą nie przekraczającej 12 miesięcy w obrębie jednego cyklu studiów). Teoretycznie w ramach programu Erasmus+ jedna osoba będzie mogła spędzić 36 miesięcy za granicą (12 miesięcy x 3 cykle studiów). W ramach programu zostanie wprowadzony system gwarancji spłaty pożyczek zaciągniętych w celu realizowania studiów drugiego stopnia za granicą oraz zdobyciu dyplomu ich ukończenia.

Od 15 stycznia 2015 r. program Erasmus+ w UPJPII obsługiwany jest przez Centrum Naukowo-Badawcze i Współpracy Międzynarodowej UPJPII.

Projekt mobilności dotyczący współpracy z krajami programu obejmuje:

1) mobilność studentów:

  • wyjazdy studentów na studia do innych krajów programu – na okres od 3 do 12 miesięcy;
  • wyjazdy studentów na praktyki do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;
  • wyjazdy absolwentów na praktyki/staże do innych krajów programu – na okres od 2 do 12 miesięcy;

KONTAKT:

Koordynator Programu Erasmus+
e-mail:
urszula.kubiczek@upjp2.edu.pl lub erasmus@upjp2.edu.pl

pok. 207, ul. Bernardyńska 3

tel. +48 12 428 60 36, kom. +48 519 323 350