Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Aktualności UPJPII

Badania losów zawodowych absolwentów UPJPII

Badania losów zawodowych absolwentów UPJPII

Na dole strony znajdziecie Państwo raport z badania losów zawodowych absolwentów z 2014 roku.

Zapraszamy do lektury!

 

Nowe zasady przeprowadzania badań losów zawodowych absolwentów UPJPII.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym zmianom uległa Procedura badania losów zawodowych absolwentów UPJPII w zakresie pozyskiwania pisemnej zgody na wykorzystanie danych osobowych. Od bieżącego roku akademickiego 2014/2015 zgody takie nie będą pobierane od naszych absolwentów.

 

Drogi Absolwencie!

W rok po ukończeniu studiów, we wrześniu, prześlemy do Ciebie link do ankiety badawczej. Prosimy o jej wypelnienie. Ankieta jest anonimowa. Uzyskane dane wykorzystamy do przedstawienia w formie statystycznej sytuacji naszych absolwentów na rynku pracy. Pomóż nam w podnoszeniu jakości kształcenia na naszym Uniwersytecie!

Na końcu strony znajdziecie Państwo Raport z badania losów zawodowych absolwentów roku 2013.

Nowe badanie już we wrześniu 2015 roku.

 

Szanowni Studenci!

Zgodnie z zapisami nowelizacji Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie zobowiązany jest do przeprowadzania badań losów zawodowych swoich absolwentów.

W związku z tym, każdy absolwent naszej Uczelni zostanie poproszony o wypełnienie FORMULARZA ZGODY na udział w badaniu (formularz znajduje się poniżej).

Zatem i Państwo bądźcie przygotowani na to, że w pewnym momencie (czy to na końcu roku akademickiego, czy w momencie odbioru dyplomu ukończenia studiów) zostaniecie Państwo zapoznani z Formularzem i poproszeni o jego wypełnienie.

Formularz składa się z dwóch stron. Pierwsza z nich, to dokładny opis celu przeprowadzenia badań:

"Dbałość naszego Uniwersytetu zarówno o najwyższy poziom kształcenia jak i dostosowanie programów kształcenia do zmian na rynku pracy sprawia, iż Biuro Karier Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II prosi wszystkich absolwentów o zaangażowanie w powyższe cele, poprzez dobrowolny udział w „Badaniu Losów Zawodowych Absolwentów Uniwersytetu”. Badanie ma charakter poufny, a jego wyniki będą publikowane wyłącznie w formie statystyk oraz wniosków o charakterze ogólnym.
Uprzejmie prosimy Państwa o wyrażenie zgody na uczestnictwo w tym badaniu.
Celem badania jest zebranie informacji dotyczących efektów kształcenia oraz przebiegu losów zawodowych absolwentów Uniwersytetu w okresie 3 i 5 lat od daty obrony pracy dyplomowej na naszej Uczelni oraz w okresie zgodnym z zapisami porozumień / umów zawartych w tym zakresie przez UPJPII z innymi podmiotami współpracującymi
z Uniwersytetem (data pierwszego badania – ok. rok po ukończeniu studiów).
Wypełnienie formularza jednorazowo zajmie Państwu do 5 minut.
Dziękujemy Państwu za wypełnienie/aktualizację formularza osobowego oraz przyszłych ankiet jednocześnie życząc wielu sukcesów zawodowych!"

Na drugiej stronie znajdziecie Państwo tabelę do uzupełnienia zawierającą pytania o:
- imię i nazwisko,
- wydział,
- kierunek,
- II kierunek UPJPII (jeśli dotyczy),
- II kierunek inna uczelnia (jeśli dotyczy),
- uzyskany tytuł,
- telefon,
- adres zameldowania,
- adres e-mailowy

Ponadto znajdują się tam klauzule:

Wyrażam zgodę na:
1) uczestnictwo w badaniach „Losy zawodowe absolwentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II”, prowadzonych drogą elektroniczną, telefoniczną lub tradycyjną w wyżej określonych terminach.
2) gromadzenie, wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Biuro Karier Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w celach badawczych, informacyjnych, marketingowych (art. 23 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – j. t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Bardzo istotną kwestią jest tutaj własnoręczny podpis pod klauzulami oraz data wypełnienia dokumentu.

Wypełnione Formularze należy przekazać pracownikom Dziekanatu.

Następny krok po wypełnieniu Formularza to oczekiwanie na ankietę badawczą.
Ankiety zawieszone będą na Państwa kontach studenckich w Wirtualnym Dziekanacie. Państwa konta będą aktywne pod tym samym hasłem i loginem, jak w trakcie studiów. Wtedy to wystarczy zalogować się w WD i wypełnić przesłaną Państwu ankietę.

Ankiety są anonimowe, trafiają do systemu bez oznaczeń z którego konta pochodzą. Zatem nie ma możliwości aby personalnie wskazać respondenta.

Następnie ankiety są analizowane statystycznie, a ich wyniki w formie graficznej i opisowej publikowane są na stronie www UPJPII (Raport z badań) oraz przekazywane poszczególnym dziekanatom:
- Wydziału Teologicznego,
- Wydziału Filozoficznego,
- Wydziału Nauk Społecznych,
- Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
- Wydziału Teologicznego w Tarnowie
oraz poszczególnym jednostkom:
- Biuro Karier,
- Biuro ds. Rozwoju,
- Dział Nauczania,
- Biuro Informacji i Promocji.

Raporty z dotychczas przeprowadzonych badań losów zawodowych absolwentów

Badanie 2011

POKL2011

Badania WUP

Serdecznie zapraszamy absolwentów kolejnych roczników do udziału w badaniach losów zawodowych absolwentów.

W myśl nowelizacji Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie jest zobowiązany do prowadzenia monitoringu losów zawodowych absolwentów, począwszy od absolwentów roku akademickiego 2011/2012.

W związku z powyższym poniżej zamieszczamy formularz zgody na udział w badaniach oraz przechowywanie i przetwarzanie przez Biuro Karier UPJPII danych osobowych naszych absolwentów.

Uprzejmie prosimy wszystkie osoby zainteresowane udziałem w badaniu o przekazanie do Biura Karier UPJPII wypełnionego i podpisanego ręcznie formularza zgody.

Formularz zgody na udział w badaniu