Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Aktualności UPJPII

Pomoc materialna

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

 

Warunkiem otrzymania stypendium jest przedłożenie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

W przypadku złożenia wniosku (zał. nr 3) w trakcie semestru, stypendium przyznawane jest wówczas od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Wysokość stypendium specjalnego zależy od stopnia niepełnosprawności.

 

Wnioski o stypendium specjalne należy składać w okresie od 1 do dnia 4 października 2019r. – w Biurze Osób Niepełnosprawnych ul. Franciszkańska 1- pokój nr 222d.

* Wniosek można składac również przez cały rok akademicki - wtedy stypendium bedzie wypłacane od miesiaca w którym wniosek zostasł złożony.

Wzór wniosku znajduje się  NA STRONIE UPJP2.EDU.PL W ZAKŁADCE STUDENCI/DOKTORANCI - POMOC MATERIALNA - ZAŁĄCZNIK NR 3