Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Aktualności UPJPII

O nas

Witamy w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

 

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek
07:00 – 15:00

Adres
31-004 Kraków
ul. Franciszkańska 1

tel: 12 422 57 85 wew. 742
e-mail: bon@upjp2.edu.pl

Zapraszają:

dr Katarzyna Kutek – Sładek
Pełnomocnik Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych
***
mgr Monika Pyrczak-Piega
Psycholog, doradca zawodowy

psycholog@upjp2.edu.pl

***

mgr Aldona Jakubowska

Konsultant ds. studentów z niepełnosprawnościami

bon@upjp2.edu.pl

 

 

Informacje o naszym biurze

 

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UPJPII, w celu ułatwienia dostępu do nauki, prowadzi szereg ważnych działań na rzecz swoich wszystkich studentów niepełnosprawnych naszej Uczelni. A jest to między innymi:

- udzielanie wsparcia i rozwiązywanie bieżących problemów związanych ze studiowaniem,
- opiniowanie wniosków osób niepełnosprawnych kierowanych do władz Uczelni,
- udzielanie informacji o przysługujących możliwościach uzyskania pomocy materialnej ze strony Uczelni oraz o programach PFRON i innych instytucji,
- zapewnianie – w miarę możliwości – dostępu do odpowiedniego sprzętu, ułatwiającego nabywanie wiedzy przez osoby niepełnosprawne,
- działania na rzecz integracji niepełnosprawnych studentów i doktorantów
w środowisku akademickim poprzez organizację różnego rodzaju spotkań, imprez, wyjazdów itp.,
- współpraca z samorządami, organizacjami studenckimi oraz innymi organizacjami zewnętrznymi, których działalność jest związana ze środowiskiem osób niepełnosprawnych.
- organizacja porad psychologicznych, spotkania z doradcą zawodowym, warsztaty i szkolenia.

Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych UPJPII jest dr Katarzyna Kutek Sładek.

W celu pokonywania barier i kompensacji deficytów studentów niepełnosprawnych pracownicy biura wciąż rozszerzają ofertę pomocy i wsparcia dla studentów. Zatem oprócz podstawowych świadczeń, jak pomoc w uzupełnieniu wniosku do programów PFRON, pomoc w uzyskaniu stypendium specjalnego, akademika czy asystenta, oferta Biura poszerzyła się ostatnio właśnie o:

- indywidualne porady psychologiczne i rozmowy wspierające,
- warsztaty w tematyce doradztwa zawodowego
- Międzyuczelniane Centrum Wparcia Psychologicznego.

Niepełnosprawni studenci mogą również brać udział w różnego rodzaju imprezach integracyjnych, jak np. Krakowskie Dni Integracji.

W ciągu całego roku akademickiego, każdego roku organizujemy, wspólnie z innymi krakowskimi uczelniami, cykliczne imprezy integracyjne. Jedną z nich jest wspólna międzyuczelniana Wigilia.
Oferta Biura ds. Osób Niepełnosprawnych z każdym miesiącem jest powiększana i dostosowywana do potrzeb studentów.

Zatem w razie dodatkowych pytań, wątpliwości czy zainteresowania daną tematyką, serdecznie zapraszamy na ul. Franciszkańską 1 w Krakowie (poniedziałek - piątek, godz. 7:00 - 56:00), pod numerem telefonu (012) 422 57 85 wew. 742 lub e-mailowo bon@upjp2.edu.pl.