Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Aktualności UPJPII

Kandydaci

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie poprzez działania Biura ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych wspiera studentów z niepełnosprawnościami.

Indywidualne podejście do potrzeb każdego studenta sprawia, że w naszej społeczności akademickiej wyksztalcenie zdobywa wielu studentów z niepełnosprawnościami.

Zaadaptowane egzaminy wstępne

Kandydaci na studia, którzy potrzebują wsparcia w zakresie wyrównywania szans przy egzaminach wstępnych powinny zgłosić to w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UPJPII (BON).  Kandydaci z niepełnosprawnościami mogą ubiegać się o formy egzaminów zaadaptowane do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. Forma egzaminu ustalana jest z wydziałową komisją rekrutacyjną nie później niż 14 dni przed datą egzaminu.

Konsultacja w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych

Kandydaci na studia mogą uzyskać informacje dotyczące zakresu wsparcia podczas procesu kształcenia a także pomoc w wyborze kierunku studiów na którym będą mogli efektywnie studiować. Osoby zainteresowane konsultacją proszone są o wcześniejsze umówienie spotkania mailowo albo telefonicznie.

Kontakt:

e-mail: bon@upjp2.edu.pl

tel.: 12 422 57 85 wew. 742

Złożenie dokumentów – zakończenie procesu rekrutacji

Zakończeniem procesu rekrutacji jest złożenie kompletu dokumentów w odpowiednim dla konkretnego kierunku sekretariacie w wyznaczonych terminach. Osoby, które mają trudności z dostarczeniem dokumentów osobiście w wyznaczonym terminie mogą złożyć dokumenty za pośrednictwem upoważnionej innej osoby. Pełnomocnik powinien mieć ze sobą:

1. Podpisane przez kandydata pełnomocnictwo ( wzór pełnomocnictwa do pobrania: http://rekrutacja.upjp2.edu.pl/node/224)

2. Komplet dokumentów niezbędnych do dokonania wpisu na studia

3. Do wglądu dowód tożsamości pełnomocnika.

 Istnieje możliwość przesłania wymaganych dokumentów za pośrednictwem poczty jedynie po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez sekretariat obsługujący dany kierunek studiów (w tej sprawie należy skontaktować się bezpośrednio z sekretariatem obsługującym kierunek).

Konsultacja w Biurze Karier

Kandydat z niepełnosprawnością może skorzystać z doradztwa zawodowego Biura Karier UPJPII. Na spotkaniu z doradcą zawodowym kandydat skonsultuje czy kierunek studiów, który wybrał jest dla niego odpowiedni. Osoby zainteresowane konsultacją proszone są o wcześniejsze umówienie spotkania mailowo albo telefonicznie

Kontakt:

e-mail: biurokarier@upjp2.edu.pl

tel.: 12 422 57 85 wew. 742