Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Aktualności UPJPII

Inne środki na badania naukowe

Thesaurus Poloniae

Thesaurus Poloniae to trzymiesięczny program stypendialny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, realizowany przez Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie od jesieni 2009 roku. Program adresowany jest do zagranicznych naukowców, prowadzących badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europie Środkowej. Do udziału w programie zapraszamy zarówno badaczy zajmujących się zarządzaniem i ochroną dziedzictwa kulturowego, jak i teoretycznymi badaniami z zakresu historii, socjologii, etnografii, antropologii itp.

MCK organizuje każdego roku dwie tury naboru dla stypendystów:

Nabór do konkursu dotyczącego pierwszej tury programu może być rozpoczęty w terminie od 1 listopada do 15 grudnia danego roku i zakończyć się pomiędzy 31 grudnia a 15 lutego następnego roku. Nabór trwa minimum sześć tygodni. Pobyt stypendialny w Krakowie w ramach pierwszej tury trwa trzy miesiące i jest realizowany pomiędzy początkiem marca, a końcem lipca następnego roku.

Nabór do drugiej tury może być rozpoczęty w terminie od 1 maja do 15 czerwca i zakończyć się pomiędzy 30 czerwca a 15 lipca danego roku. Nabór trwa minimum sześć tygodni. Pobyt stypendialny w Krakowie w ramach drugiej tury trwa trzy miesiące i jest realizowany pomiędzy początkiem września, a końcem grudnia tego samego roku.
Więcej informacji na stronie internetowej MCK.


Fundusz Wyszehradzki
Do głównych zadań Funduszu należą budowa wspólnej tożsamości narodów wyszehradzkich, intensyfikacja kontaktów pomiędzy społeczeństwami, a także wspieranie współpracy kulturalnej, naukowej, edukacyjnej, artystycznej i turystycznej oraz wymiany młodzieży. IVF prowadzi programy grantowe (tzw. granty małe, standardowe i strategiczne), programy stypendialne, programy adresowane do środowiska artystycznego oraz program grantów uniwersyteckich. W 2012 r. powstał specjalny program z myślą o współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego tzw. V4EaP (Visegrad for Eastern Partnership).
Wyszehradzki Program Stypendialny jest specjalnym programem utworzonym przez Fundusz Wyszehradzki w celu ułatwienia wymiany studenckiej poprzez zapewnienie wsparcia finansowego kandydatom, którzy są mieszkańcami państw V4 (Czechy, Węgry, Polska, Słowacja) lub mieszkańcami państw, nienależących do Unii Europejskiej (Białoruś, Chorwacja, Mołdawia, Rumunia, Federacja Rosyjska, Serbia i Czarnogóra) i pragną studiować w państwach V4.
W ramach Wyszehradzkiego programu Stypendialnego na rok akademicki 2013/2014 dostępne są następujące stypendia:
Intra-Visegrad Scholarship - 2300 EUR/za semestr dla kazdego stypendysty oraz 1500 EUR za semestr dla uniwersytetu przyjmującego stypendystę (denorazowa wpłata);Jest to stypendium dla wyróżniających się studentów i naukowców z krajów i do krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Out-Going scholarskip - 2300 EUR/za semestr dla każdego stypendysty oraz 1500 EUR za semestr dla uniwersytetu przyjmującego stypendystę (jednorazowa wpłata). Jest to stypendium dla wyróżniających się studentów i naukowców do krajów partnerskich, takich jak: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Gruzja, Kosowo, Macedonia, Mołdawia, Czarnogóra, Serbia, Ukraina.Czas trwania stypendium to 10 miesięcy lub 5 miesięcy. Istnieje możliwość przedłużenia wyjazdu.

Fundusz Wyszehradzki oferuje również:
MAŁE GRANTY -
Terminy nadsyłania wniosków: 1 marca, 1 czerwca, 1 września, 1 grudnia
Wysokość dofinansowania: do 6.000 Euro
Poziom dofinansowania: do 70% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład własny i granty z innych instytucji/organizacji).
Budżet projektu może dotyczyć okresu maksymalnie 6 miesięcy

GRANTY STANDARDOWE-
Termin składania wniosków: 15 września
Termin nadsyłania wniosków: 15 września
Wysokość dofinansowania: od 6.001 EUR w górę
Poziom dofinansowania: do 70% całkowitych kosztów projektu (w tym również wkład własny i granty z innych instytucji/organizacji).
Budżet projektu może dotyczyć okresu maksymalnie 12 miesięcy.

Informacje o grantach dostępne są pod tym adresem: http://visegradfund.org/

 

HERA (Humanities in the European Research Area) - międzynarodowe konsorcjum instytucji z różnych krajów zajmujących się finansowaniem badań humanistycznych  ogłasza  konkurs!!!

 

Międzynarodowe projekty badawcze, które próbują odpowiedzieć m.in. na pytanie, w jaki sposób rozumienie przeszłości wpływa na teraźniejszość, można zgłaszać w konkursie "Uses of the Past" organizowane przez konsorcjum HERA. Budżet konkursu to 20 mln euro.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie należy złożyć tzw. outline proposal, w drugim natomiast – full proposal. Wnioski typu pre-proposals należy złożyć do 9 kwietnia 2015 r. do godz. 19.00 czasu środkowoeuropejskiego. Termin składania wniosków zaproszonych do drugiego etapu, tzw. full proposals, upływa w październiku 2015 r.

Ci, którzy chcieliby wziąć udział konkursie, mogą szukać partnerów do realizacji projektów badawczych za pomocą aplikacji Matchmaking Tool.

Polscy badacze pytania w sprawie konkursu mogą zadawać krajowym koordynatorom z Narodowego Centrum Nauki.

Szczegóły dotyczące konkursu są dostępne na stronach NCN i HERA.