Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Aktualności UPJPII

Działalność upowszechniająca naukę

Projekt Nauka – dofinansowanie do wydania e-booków naukowych

Zapraszamy wszystkich autorów książek naukowych do zgłaszania swojego udziału w „Projekcie Nauka” prowadzonym przez Fundację na rzecz promocji nauki polskiej. Uczestnicząc w projekcie można, za pośrednictwem Fundacji, otrzymać dotację na sfinansowanie publikacji elektronicznej w ramach programu Działalność Upowszechniająca Naukę.

DZIAŁALNOŚĆ UPOWSZECHNIAJĄCA NAUKĘ

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego prowadzi nabór wniosków o finansowanie działalności upowszechniającej naukę. Nabór wniosków prowadzonych jest w dwóch edycjach:
1. do 31 marca
2. do 30 września
W ramach niniejszego konkursu można starać się o dofinansowanie naukowych konferencji oraz naukowych pozycji wydawniczych.

Działalność upowszechniająca naukę (DUN) - realizacja zadań wspierających rozwój polskiej nauki przez upowszechnianie, promocję i popularyzację nauki, nieobejmujących prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Instytucją realizującą powyższą działalność podmiot działający na rzecz nauki
(Podmiot wykonujący w sposób ciągły zadania z zakresu upowszechniania nauki, nieotrzymujący dotacji za działalność statutową ze środków finansowych na naukę.) - w naszym przypadku jest to Fundacja im. Świętej Królowej Jadwigi dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Wniosek o finansowanie działalności upowszechniającej naukę
Wniosek o finansowanie działalności upowszechniającej naukę należy przygotować w wersji elektronicznej w systemie OSF oraz papierowej, a następnie złożyć w Centrum Naukowo Badawczym i Współpracy Międzynarodowej (UPJPII, ul. Bernardyńska 3, Kraków. pok. nr 209) celem weryfikacji i rejestracji.
W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada konta w systemie składania wniosków na DUN należy użyć opcji "ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO REDAKTOR WNIOSKÓW".

Szczegóły, wzory wniosków oraz rozporządzenia dotyczące konkursu znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Centrum Naukowo-Badawcze i Współpracy Międzynarodowej udziela informacji i konsultacji w sprawie wniosków po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania dzwoniąc na numer: 12-422-31-44 w. 27 w godz. 10:00 – 13:00 (od poniedziałku do czwartku).