Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Aktualności UPJPII

Bibliometria

BIBLIOMETRIA - zbiór metod statystycznych i matematycznych stosowanych do analizy piśmiennictwa naukowego. Narzędzie przydatne przy ocenie parametrycznej badaczy i jednostek naukowych.

WSKAŹNIKI BIBLIOMETRYCZNE

1) Punktacja MNiSW - wykaz czasopism punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego sporządzony na potrzeby oceny parametrycznej jednostek naukowych.

2) Impact factor wg bazy Journal Citation Reports (platforma ISI Web of Knowledge, zakładka Additional Resources) - ranking cytowalności czasopism tworzony przez Institute for Scientific Information. Podaje wskaźniki pomiaru wpływu czasopism, m.in. impact factor (pokazuje ile razy każdy artykuł z dwóch ostatnich lat jest przeciętnie cytowany w bieżącym roku bazy).
Więcej informacji
Instrukcja

3) ERIH (European Reference Index for the Humanities) - lista tworzona przez Europejską Fundację Naukową. Znajdują się na niej wiodące europejskie czasopisma naukowe z dyscyplin humanistycznych.
Więcej informacji

4) Liczba Hirscha - wskaźnikiem stosowanym do obliczania bibliometrii jest indeks Hirscha – czyli liczba publikacji, które cytowane były co najmniej h razy.

CYTOWANIA

 

1) ISI Web of Science (platforma ISI Web of Knowledge) - więcej informacji o bazie Web of Science:
Serwis informacyjny w języku polskim
Instrukcja

2) Scopus - więcej informacji o bazie Scopus:
Przewodnik

3) Google Scholar - wyszukiwarka tekstów naukowych z wielu dziedzin. Dodatkowo podane są informacje o cytowaniach poszczególnych publikacji.

4) Publish or Perish - program do wyszukiwania i analizy cytowań w Google Scholar.

Strony bibliometrii
Coraz częściej w wymogach konkursowych NCN, NCBiR, MNiSW oraz innych instytucjach sektora grantowego pojawia się konieczność wskazania indeksu Hirscha i Impact Factor. Dlatego też warto założyć swój profil na platformie Google Scholar lub Publish or Perish. Stworzenie na tych platformach daje szansę na budowanie tzw. "reputacji naukowca", a także przedstawienie obiektywnej informacji o działalności naukowej danej osoby.
Na założonym koncie będzie można dodawać nowe prace, a liczba cytowań będzie automatycznie aktualizowana.

O portalach społecznościowych dla naukowców
ResearcherID - portal społecznościowy naukowców, badaczy, autorów publikacji. Umożliwia stworzenie publicznego profilu oraz utworzenie listy własnych prac naukowych (z bezpośrednim linkiem do Web of Science i informacji o cytowaniach).
ResearchGate- międzynarodowy serwis społecznościowy skierowany do naukowców i studentów - więcej infromacji znajduje się tutaj